بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى – تعداد صفحات101

بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى – تعداد صفحات101

بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر   در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى -  تعداد صفحات101

بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى – تعداد صفحات101

بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى – تعداد صفحات101 چكيده : هدف پژوهش بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر كرك، شيشه، اكستاسي،LSDو… مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق عبارتند از دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره ورودي 83 دانشگاه آزاد اسلامي …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *