بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه

بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه

بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه

مقدمه فصل اول قسمت اول الف:كلياتي درباره حقوق وآزادي فردي 1-تعريف حقوق فردي 2-انواع حقوق فردي 3-بحث تطبيقي در آزادي فردي 4-تعريف آزادي فردي ب:انواع آزادي عملكرد فردي 1-حق حيات 2-امنيت 3-آزادي ومصونيت مسكن 4-تعرض ناپذيري مكاتبات 5-آزادي رفت وآمد 6-آزادي انديشه 7-آزادي …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *