بررسي عددي جابجايي طبيعي داخل يكحفره دو بعدي با يك ديواره موجيشكل پر شده با نانوسيال

بررسي عددي جابجايي طبيعي داخل يكحفره دو بعدي با يك ديواره موجيشكل پر شده با نانوسيال

بررسي عددي جابجايي طبيعي داخل يكحفره دو بعدي با يك ديواره موجيشكل پر شده با نانوسيال

بررسي عددي جابجايي طبيعي داخل يكحفره دو بعدي با يك ديواره موجيشكل پر شده با نانوسيال

در اين مقاله به شبيه سازي عددي يك حفره دو بعدي با يك ديواره گرم سينوسي شكل و ساير ديوارهاي تخت پرداخته شده است. سيال مورد استفاده شامل سيال پايه آب همراه با نانو ذرات اكسيد آلمينيوم است. ديواره سمت راست تحت دماي ثابت سرد و ديوارههاي افقي آدياباتيك ميباشند. اثر تغيير عدد رايلي و …

مقاله بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یکحفره دو بعدی با …

رتبه: ۵ – ‏۱ رأیعباسیان ارانی, علی اکبر؛ جعفر امانی؛ ابوالفضل فتاحی و محمد همت، ۱۳۹۰، بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یکحفره دو بعدی با یک دیواره موجیشکل پر شده با نانوسیال، نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک، بیرجند، انجمن مهندسان مکانیک ایران، دانشگاه بیرجند، https://www.civilica.com/Paper-ISME19-ISME19_590.html. در داخل متن …

بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یکحفره دو بعدی با یک …

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یکحفره دو بعدی با یک دیواره موجیشکل پر شده با نانوسیال – گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.

بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یکحفره دو بعدی با یک …

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﺪﺩﯼ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮑﺤﻔﺮﻩ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺟﯿﺸﮑﻞ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﺎﻝ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (ﺳﺎﻝ:1390). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۴ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ ﺍﺭﺍﻧﻲ – ﻛﺎﺷﺎﻥ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 6 ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻗﻄﺐ ﺭﺍﻭﻧﺪﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﺷﺎﻥ. ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻣﺎﻧﻲ -. ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﺘﺎﺣﻲ -. ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺖ -. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻋﺪﺩﯼ ﯾﮏ ﺣﻔﺮﻩ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﮔﺮﻡ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ …

بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یکحفره دو بعدی با یک …

بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یکحفره دو بعدی با یک دیواره موجیشکل پر شده با نانوسیال … در این مقاله به شبیه سازی عددی یک حفره دو بعدی با یک دیواره گرم سینوسی شکل و سایر دیوارهای تخت پرداخته شده است. سیال مورد استفاده شامل سیال پایه آب همراه با نانو ذرات اکسید آلمینیوم است. دیواره سمت راست تحت دمای ثابت سرد و …

بررسي عددي جابجايي طبيعي داخل يكحفره دو بعدي با – دانلود …

بررسي عددي جابجايي طبيعي داخل يكحفره دو بعدي با يك ديواره موجيشكل پر شده با نانوسيالدر اين مقاله به شبيه سازي عددي يك حفره دو بعدي با يك ديواره گرم سينوسي شكل و ساير ديوارهاي تخت پرداخته شده است. … اثر تغيير عدد رايلي و تغيير تعداد موجهاي سينوسي (يك، دو وسه موج) بر رفتار نانوسيال داخل حفره بررسي شده است.

بررسي عددي جابجايي طبيعي داخل يكحفره دو بعدي با يك …

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ – بررسي عددي جابجايي طبيعي داخل يكحفره دو بعدي با يك ديواره موجيشكل پر شده با نانوسيال. در اين مقاله به شبيه سازي عددي يك حفره دو بعدي با يك ديواره گرم سينوسي شكل و ساير ديوارهاي تخت پرداخته شده است. سيال مورد استفاده شامل سيال پايه آب همراه با نانو ذرات اكسيد آلمينيوم است. ديواره سمت راست تحت دماي …

بررسي عددي جابجايي طبيعي داخل يكحفره دو بعدي با يك …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – بررسي عددي جابجايي طبيعي داخل يكحفره دو بعدي با يك ديواره موجيشكل پر شده با نانوسيال. در اين مقاله به شبيه سازي عددي يك حفره دو بعدي با يك ديواره گرم سينوسي شكل و ساير ديوارهاي تخت پرداخته شده است. سيال مورد استفاده شامل سيال پايه آب همراه با نانو ذرات اكسيد آلمينيوم است. ديواره سمت راست تحت دماي …

بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یکحفره دو بعدی با یک …

بررسی عددی جابجایی طبیعی داخل یکحفره دو بعدی با یک دیواره موجیشکل پر شده با نانوسیال. در این مقاله به شبیه سازی عددی یک حفره دو بعدی با یک دیواره گرم سینوسی شکل و سایر دیوارهای تخت پرداخته شده هست. تاثیر باز بودن پنجره های خودرو بر نیروی درگ سیال مورد هستفاده شامل سیال پایه آب همراه با نانو ذرات اکسید آلمینیوم …

[PDF]اصل مقاله – مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

توسط رضوانی آلیله – ‏2013 – ‏مقالات مرتبط
در این تحقیق از روش عددی حجم محدود برای مطالعه دوبعدی همرفت آزاد و تراکم ناپذیر جریان داخل محفظهای با سطح مقطع مربعی شکل پر. شده با نانو سیال آب، تحت دیواره گرم متفاوت استفاده شده است. به عنوان شرایط مرزی، محفظه شامل دو دیوارهٔ افقی آدیاباتیک و دیواره-. های عمودی هم دما میباشد. معادلات ناویر – استوکس و انرژی به صورت عددی حل …

مهندسی مکانیک مدرس

انتشار مجله علمی پژوهشی فنی و مهندسی مدرس از سال 1375 با اخذ مجوز های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزار‌‌ت فرهنگ و آموزش عالی به‌صورت مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی در زمینه‌‌های مهندسی آغاز شد. در سال 1387 با …. مطالعه عددی جابجایی آزاد سیالات ضخیم شونده غیرنیوتنی مدل پاورلا در یک محفظه نامتقارن تحت زوایای تمایل مختلف. صفحه 115- …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *