بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی

هدف از این مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی می باشد
دسته بندی مهندسی آب
بازدید ها 14
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1407 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله مهندسی آب

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی

چکیده
تعیین حجم و عمق حفره آبشستگی اطراف پایه پل که در بستر رودخانه احداث شده از نظر کنترل پایداری سازه حائز اهمیت است. از این رو تحقیقات وسیعی برای دستیابی به روش هایی که بتوان ابعاد آبشستگی موضعی را کنترل و مقدار آن را کاهش داد انجام می پذیرد.این تحقیق با هدف کاهش اثرات آبشستگی موضعی ایجاد شکاف در پایه پل و نیز شبیه سازی آن با قرارگیری دو پایه در مجاورت یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاظر حالات مختلفی از شکاف با عرض های مختلف در تکه پایه استوانه ای و در ترازهای مختلف و نیز فواصل قرار گیری بین دو پایه استوانه معادل با مساحت تک پایه های شکاف دار که در جهت عمود بر جریان قرار گرفته اند ، در شرایط جریان آب زلال در حالت های مختلف آزماشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه عمق ، حجم و نیز منحنی های تراز حفره آبشستگی در مدل ها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که در تک پایه استوانه ای زمانی که در پایه شکافی به عرضD 3/0 که D قطر پایه بوده و در داخل بستر فرسایش ناپذیر امتداد یافته است ایجاد گردد، عمق و همچنین حجم حفره آبشستکی به ترتیب به میزان 5/72و 8/83 درصد کاهش می یابد. همچنین در تک پایه با ایجاد شکافی به عرضD 3/0 که تا سطح بستر امتداد یافته ، شکافی به عرض D 2/0w= که در داخل بستر گسترش یافته ونیز تا سطح بستر امتداد یافته عمق حفره آبشستگی به ترتیب به میزان 1/58، 2/51، 2/44 درصد نسبت به تک پایه بدون شکاف کاهش یافته. در گروه پایه ها عمق آبشستگی بدون بعد d_s/D و در فواصل قرارگیری w/ برابر 0، 25/0 ، 5/0 ، 75/0 و 1 (که w فاصله بین دوپایه ، Dقطر پایه و d_s عمق آیشستگی است) به ترتیب برابر 9/2، 5/2، 3/2،2/2، 0/2 می باشد. از بین مدل های زوج پایه می توان گفت در حالت w/D=1 ، عمق و حجم حفره آبشستگی به میزان 2/13 و 3/15 درصد نسبت به تک پایه استوانه ای کاهش می یابد که نشان دهنده عملکرد مناسب این گونه آرایش زوج پایه در کاهش و کنترل عمق حفره آبشستگی نسبت به تک پایه بدون شکاف می باشد.
کلمات کلیدی

آبشستگی موضعی

حجم حفره آبشستگی

دو پایه مجاورهم

شکاف پایه

آب

مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور …

تعیین حجم و عمق حفره آبشستگی اطراف پایه یک پل که در بستر رودخانه احداث شده از نظر کنترل پایداری سازه حائز اهمیت است . از اینرو تحقیقات وسیعی برای … بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر عمق نهایی و نیز گسترش زمانی حفره فرسایشی. اعتبار موردنیاز: ۱ …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم …

توسط آقاخانی افشار – ‏2011
تعیین حجم و عمق حفره آبشستگی اطراف پایه پل که در بستر رودخانه احداث شده از نظر کنترل پایداری سازه حائز اهمیت است. از این رو تحقیقات وسیعی برای دستیابی به روش هایی که بتوان ابعاد آبشستگی موضعی را کنترل و مقدار آن را کاهش داد انجام می پذیرد.این تحقیق با هدف کاهش اثرات آبشستگی موضعی ایجاد شکاف در پایه پل و نیز …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر …

این تحقیق با هدف کاهش اثرات آبشستگی موضعی ایجاد شکاف در پایه پل و نیز شبیه سازی آن با قرارگیری دو پایه در مجاورت یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر حالات مختلف ی از شکاف با عرض های مختلف در تک پایه استوانه ای و در ترازهای مختلف و نیز فواصل قرارگیری بین دو پایه استوانه ای معادل با مساحت تک …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش …

توسط آقاخانی افشار – ‏2010
عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی ). نویسندگان: امیرحسین آقاخانی افشار , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی ,. فایل: Full Text. استناددهی: BibTeX | EndNote …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههاي مجاور هم بر …

admin 1 روز ago دسته‌بندی نشده دیدگاه‌ها برای بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههاي مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر بسته هستند 1 بازدید … هندسه شكاف پايه و پايه هاي مجاور هم بر كاهش آبشستگي موضعي و ارائه روابط … با هدف كاهش اثرات آبشستگي موضعي ايجاد شكاف در پايه پل و نيز شبيه سازي

[PDF]شستگی به منظور کنترل آبشستگی بررسی آزمایشگاهی …

ها تحمیل می. کند. تاکنون تحقیقات مختلفی بر روی روش. های کنترل و کاهش آبشستگی. اطراف پایه ی پل ها انج. ام گرفته است که از جمله آن. ها، استفاده از شکاف در پایه …… 1230 .(. بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه. های. مجاور هم بر کاهش آب. شستگی موضعی. پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد. اردالنی، ا. ).

بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی حداکثر عمق آب‌شستگی به …

غفوری مغربی، م. و اسماعیلی، ک. (1389). بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههای مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی. پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد. اردلانی، ا. (1395). بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف و لنگر دوم سطح شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه پل. پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی آب …

«یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و …

توسط زمردیان – ‏2016
روش‌های مختلفی برای کنترل و کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل وجود دارد. در این پژوهش تأثیر … «یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل. مقاله 6، دوره 11، شماره 2 … ”بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه‌های مجاور هم“. مجموعه مقالات …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههاي مجاور هم بر …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههاي مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر – دانلود از فایل نیک. ۱۳۹۵-۰۸-۲۷ عمران. فایل با عنوان اصلی بررسی آزمایشگاهی … پايه پل, آبشستگي موضعي, شكاف پايه, دو پايه مجاور هم, حجم حفره فرسايشي. جهت اتصال به سایت اصلی و دانلود مستقیم فایل از آن سایت، بر روی …

اویرایش شده بررسی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه‌های مجاور هم …

پل‌ها یکی از مهمترین اجزاء سیستم حمل و نقل جاده‌ای می‌باشند ولی در زمان وقوع سیلاب، پایداری این سازه‌ها در اثر پدیده‌ی آبشستگی موضعی مورد تهدید قرار می‌گیرد. … بررسی آزمایشگاهی اثر زبری‌های مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل‌ها …. بررسی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه‌های مجاور هم، بر کاهش آبشستگی موضعی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *