بررسی رابطه توانایی مدیریت و فرار مالیاتی در شرکت های بورسی و فرابورسی(تعداد صفحات:20)

بررسی رابطه توانایی مدیریت و فرار مالیاتی در شرکت های بورسی و فرابورسی(تعداد صفحات:20)

بررسی رابطه توانایی مدیریت و فرار مالیاتی در شرکت های بورسی و فرابورسی(تعداد صفحات:20)

بررسی رابطه توانایی مدیریت و فرار مالیاتی در شرکت های بورسی و فرابورسی(تعداد صفحات:20)

چکیده هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی بین توانایی مدیریت و فرار مالیاتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک شرکت های بور سی و فرابور سی، با توجه به مبانی تئوریک مرتبط، می با شد. برای سنجش میزان توانایی مدیران از روش آنالیز پو ش شی داده ها که …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *