تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي

در اين مقاله با هدف بررسي اگزرژي توربين هاي گازي با استفاده ازتزريق بخار ميزان تأثيرگذاري تزريق بخار را در توربين گازي بررسي و همچنين با يك سيكل گازي بدون اين فرآيند مقايسه مي كنيم، كه نياز است ابتدا به تحليل ترموديناميكي و سپس تحليل اگزرژتيك آن پرداخته شود. با ثابت نگه داشتن …

مقاله تأثیر تزریق بخار به محفظه احتراق توربین گازی …

در این مقاله با هدف بررسی اگزرژی توربین های گازی با استفاده ازتزریق بخار میزان تأثیرگذاری تزریق بخار را در توربین گازی بررسی و همچنین با یک سیکل گازی بد…

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي …

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي. در اين مقاله با هدف بررسي اگزرژي توربين هاي گازي با استفاده ازتزريق بخار ميزان تأثيرگذاري تزريق بخار را در توربين گازي بررسي و همچنين با يك سيكل گازي بدون اين فرآيند مقايسه مي كنيم، كه نياز است ابتدا به تحليل ترموديناميكي و سپس تحليل اگزرژتيك آن …

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي …

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي. آگوست 10, 2017 مهندسی مکانیک · تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي. در اين مقاله با هدف بررسي اگزرژي توربين هاي گازي با استفاده ازتزريق بخار ميزان تأثيرگذاري تزريق بخار را در توربين گازي بررسي و همچنين با يك سيكل گازي بدون اين …

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي. در اين مقاله با هدف بررسي اگزرژي توربين هاي گازي با استفاده ازتزريق بخار ميزان تأثيرگذاري تزريق بخار را در توربين گازي بررسي و همچنين با يك سيكل گازي بدون اين فرآيند مقايسه مي كنيم، كه نياز است ابتدا به تحليل ترموديناميكي و سپس تحليل …

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي. در اين مقاله با هدف بررسي اگزرژي توربين هاي گازي با استفاده ازتزريق بخار ميزان تأثيرگذاري تزريق بخار را در توربين گازي بررسي و همچنين با يك سيكل گازي بدون اين فرآيند مقايسه مي كنيم، كه نياز است ابتدا به تحليل ترموديناميكي و سپس تحليل …

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي …

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ – تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي. در اين مقاله با هدف بررسي اگزرژي توربين هاي گازي با استفاده ازتزريق بخار ميزان تأثيرگذاري تزريق بخار را در توربين گازي بررسي و همچنين با يك سيكل گازي بدون اين فرآيند مقايسه مي كنيم، كه نياز است ابتدا به تحليل ترموديناميكي و سپس تحليل …

تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي …

۱ آبان ۱۳۹۶ – تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي. در اين مقاله با هدف بررسي اگزرژي توربين هاي گازي با استفاده ازتزريق بخار ميزان تأثيرگذاري تزريق بخار را در توربين گازي بررسي و همچنين با يك سيكل گازي بدون اين فرآيند مقايسه مي كنيم، كه نياز است ابتدا به تحليل ترموديناميكي و سپس تحليل …

تأثیر تزریق بخار به محفظه احتراق توربین گازی براگزرژی

در این مقاله با هدف بررسی اگزرژی توربین های گازی با هستفاده ازتزریق بخار میزان تأثیرگذاری تزریق بخار را در توربین گازی بررسی و همچنین با یک سیکل گازی بدون این فرآیند مقایسه می کنیم، که نیاز هست ابتدا به تحلیل ترمودینامیکی و سپس تحلیل اگزرژتیک اون پرداخته شود. کاویتاسیون در پمپ ها و روشهای مقابله با آن

[PDF]ﺑﺮ ( ) ﺍﺛﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ

Mondegari. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺛﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ. (. STIG. ) ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ. ﻫﺎﻱ. Alstom. G.T.10B2. ﻛﻪ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺻﻠﻲ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺎﺯ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭ. ،ﺪﻧ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ. ﻋﻤ. ﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎﺯﻱ. Hysys. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺭﺯﺵ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺷﻮ.
وارد نشده: براگزرژي

تأثیر تزریق بخار به محفظه احتراق توربین گازی براگزرژی

در این مقاله با هدف بررسی اگزرژی توربین های گازی با استفاده ازتزریق بخار میزان تأثیرگذاری تزریق بخار را در توربین گازی بررسی و همچنین با یک سیکل گازی بدون این فرآیند مقایسه می کنیم، که نیاز است ابتدا به تحلیل ترمودینامیکی و سپس تحلیل اگزرژتیک آن پرداخته شود. با ثابت نگه داشتن پارامترهای طراحی مانندrc،T3و .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *