تحلیل پروفایل بافت غذا بر اساس آزمون فشار با ترجمه آماده

تحلیل پروفایل بافت غذا بر اساس آزمون فشار با ترجمه آماده

تحلیل پروفایل بافت غذا بر اساس آزمون فشار با ترجمه آماده

11 صفحه ترجمه + متن لاتین چکیده: سختی و پایداری مشخصه مکانیکی اصلی از دید مصرف کننده است، خصوصاً وقتی غذاهای متفاوت و جامد را مورد استفاده قرار می دهد. با این وجود پارامترهای تغییر شکل مانند غلظت و مشخصه های پلاستیکی که درغذا وجود دارد نیز بسیار مهم است تست فشردی برای تعیین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *