تعیین مدل بومی و در حال جریان مدیریت دانش درشرکت سهامی ذوب آهن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی(تعداد صفحات:16)

تعیین مدل بومی و در حال جریان مدیریت دانش درشرکت سهامی ذوب آهن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی(تعداد صفحات:16)

تعیین مدل بومی و در حال جریان مدیریت دانش درشرکت سهامی ذوب آهن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی(تعداد صفحات:16)

تعیین مدل بومی و در حال جریان مدیریت دانش درشرکت سهامی ذوب آهن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی(تعداد صفحات:16)

چکیده ممکن است در بررسی های اولیه به وجود سیستم های جزیره های مدیریت دانش در فرایندها و اداره های سازمان پی برده شود، لکن وجود اینها نیاز به یک سیستم یکپارچه و یک نقشه راه برای توسعه این سیستم را منتفی نمیکند. در این پژوهش برای استخراج مدل جریان دانش سازمان از تحلیل عاملی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *