رابطه رضايت مشتري و عملکرد تجاري شرکتهاي صنعت بیمه استان …..

رابطه رضايت مشتري و عملکرد تجاري شرکتهاي صنعت بیمه استان …..

رابطه رضايت مشتري و عملکرد تجاري شرکتهاي صنعت بیمه  استان .....

رابطه رضايت مشتري و عملکرد تجاري شرکتهاي صنعت بیمه استان …..

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضايت مشتري وعملکرد تجاري شرکتهاي صنعت بیمه استان …. می باشد. جامعه آماری شامل 28 شعبه در صنعت بیمه است. حجم نمونه 20 شعبه (شامل مدیران 20 شعبه و 20 نفر مشتری از هر شعبه در مجموع 400 مشتری) می باشد. روش تحقیق توصیفی و با روش میدانی و داده ها از طریق …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *