سیتم اطلاعات پزشکی

سیتم اطلاعات پزشکی

سیتم اطلاعات پزشکی

مقدمه دریک سیستم اطلاعات پزشکی اطلاعات مربوط به موسسات درمانی شامل بیمارستان،ازمایشگاه و درمانگاه وهمچنین اطلاعات مربوط به پزشکان یک استان در اختیار کاربران قرار میگیرد.باتوجه به حجم بالای اطلاعات مربوط به این موسسات وپزشکان به یک سیستم ذخیره اطلاعات نیازمندیم.تا …

سیستم اطلاعات بیمارستانی و نقش آن در توسعه خدمات پزشکی …

توسط وکیلی مفرد – ‏2012
رشد روزافزون صنایع ارتباطی، مخابراتی و انفورماتیکی، هر روز دنیا را با انقلابی جدید مواجه می کند. انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی کشورها تاثیراتی قابل توجه بر جای گذشته است. یکی از مهم ترین حوزه های کاربرد فن آوری اطلاعات، حوزه بهداشت و درمان می باشد. سیستم اطلاعات …

سیستم های یکپارچه اطلاعات بیمارستانیHIS – فصلنامه …

توسط کاویان – ‏2004
… روز افزون به یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی در زیر چتر سیستم اطلاعات بیمارستانی را همسو نموده است. صرف مقدار داده ها در عملیات بیمارستانی نیاز بکارگیری یک سیستم تجزیه تحلیل و بازیابی داده های مدیریتی و مربوط به بیمار را مطرح می سازد؛ خلاصه کردن داده ها در قالب گزارشات، ممیزی و بازنگریهای کاربردهای اجرائی و پزشکی …

شش مرحله اصلی ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بهداشتی – …

توسط احمدی – ‏2006
زمینه و هدف: سیستم‌های اطلاعات بهداشتی، سیستم‌های کامپیوتری هستند که برای سهولت مدیریت اطلاعات بهداشتی جهت بهبود کیفیت مراقبت طراحی شده اند. برای انجام تحقیقات اپیدمیولوژیکی و مدیریت سیستم‌های اطلاعات بهداشتی، پرهیز از دوباره کاری و ارتقاء کیفیت مراقبت‌ها و کاهش هزینه، باید ارزیابی‌های مداومی انجام شود. با دانستن …

سیستم اطلاعات بیمارستان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سیستم اطلاعات بیمارستان به انگلیسیHospital Information System به معنای پیاده‌سازی یکپارچه تولید اطلاعات لازم برای مدیریت تمامی فعالیت‌های مربوط به سلامت، … پزشکی از این گونه نرم‌افزارها و استفاده از آن در ارتباطات بین‌المللی و لزوم حفظ محرمانگی و[خصوصی سازی]، در حیطه HIS موجب شده که این مجموعه پیچیده اطلاعات و فناوری …

رتبه‌بندی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی بر اساس الزامات در …

توسط فرزندی پور – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، کارشناس مسئول مدارک پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ایران. چکیده: (۳۸۰۰ مشاهده). مقدمه: : سیستم اطلاعات بیمارستانی نرم‌افزاری جامع برای یکپارچه کردن اطلاعات بیماران جهت ارسال و تبادل اطلاعات بین بخش‌ها و سایر …

سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی HIS – دانشگاه علوم …

سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، برای خودکار نمودن امور بیمارستانها مانند؛ گزارش‌دهی نتایج آزمایشات، وارد نمودن دستورات پزشک، تجویز دارو، کنترل موجودی داروخانه، انبار مرکزی، واحد تغذیه، و غیره طراحی شده است . در سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، برای هر بیمار یک پرونده الکترونیک ( EMR/CPR ) تشکیل می‌گردد، بطوریکه …

[PDF]بررسی کاربردپذیری سیستم اطلاعات رادیولوژی – مدیریت …

را ﺳـــﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼـــﺺ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷـــﮑﯽ. ﺗﺎﯾﯿﺪ. ﮐﺮ. دﻧﺪ . داده. ﻫﺎي اﯾﻦ ﻓﺮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻧﺎم ﻣﺸـﮑﻞ، ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از. ﻣﺸـــﮑﻞ، ﻣﺤﻞ ﻣﺸـــﺎﻫﺪه ﻣﺸـــﮑﻞ در ﺳـــﯿﺴـــﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت. رادﯾﻮﻟﻮژي، اﺻـﻞ ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮي ﻧﻘﺾ ﺷـﺪه و درﺟﻪ ﺷـﺪت. ﻣﺸﮑﻞ. ﻫﺮ ﮐﺪام از ارزﯾﺎﺑﺎن ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت، آﻧﻬﺎ. را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎدث ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﻪ. ﺑ. ﻨﺪي. ﮐﺮدﻧﺪ . ﻣﺸــﮑﻼت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و. ﻓﻬﺮﺳـــﺘﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ از …

بررسی کاربردپذیری سیستم اطلاعات رادیولوژی – Journal of …

۱- دانشیار گروه انفورماتیک پزشکی ، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ۲- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ، fsalehi۸۹۱@gmail.com ۳- کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، …

بررسی پذیرش و استفاده از سیستم‌ اطلاعات بیمارستان در …

۲۶ تیر ۱۳۹۶ – مقدمه: اهمیت نقش کاربران در موفقیت یا شکست سیستم‌های اطلاعات بیمارستان و عوامل مؤثر بر پذیرش آن در پیاده‌سازی موفق این سیستم‌ها آشکار است. هدف پژوهش حاضر شناخت وضعیت پذیرش و استفاده کاربران بخش مدارک پزشکی از سیستم‌های اطلاعات بیمارستان در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان با استفاده از مدل UTAUT …

ارزیابی قابلیت آموزش کاربران در ماژول مدارک پزشکی …

توسط سعیدبخش – ‏2011
مقدمه: مدیران و ارائه‌دهندگان خدمات بیمارستانی برای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف مدیریت باید به سیستم اطلاعات بیمارستانی مناسب و اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام و معتبر آن دسترسی داشته باشند و این مهم با آموزش مناسب کاربران نرم‌افزار صورت خواهد پذیرفت. به منظور پاسخگویی به این نیاز، پژوهشگر به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *