شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف سيلندر مستطيلي

شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف سيلندر مستطيلي

شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف سيلندر مستطيلي

شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف سيلندر مستطيلي

يكي از روش zwnj;هاي نوين و مفيد كنترل فعال جريان سيال، استفاده از محرك پلاسما به روش تخليه با سد دي zwnj;الكتريك مي zwnj;باشد. در اين مقاله ميدان جريان سيال هوا در اطراف يك سيلندر مستطيلي شبيه zwnj;سازي شده و اثر محرك پلاسما از نوع تخليه با سد دي zwnj;الكتريك بر روي اين ميدان تحليل شده است. …

شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – يكي از روش‌هاي نوين و مفيد كنترل فعال جريان سيال، استفاده از محرك پلاسما به روش تخليه با سد دي‌الكتريك مي‌باشد. در اين مقاله ميدان جريان سيال هوا در اطراف يك سيلندر مستطيلي شبيه‌سازي شده و اثر محرك پلاسما از نوع تخليه با سد دي‌الكتريك بر روي اين ميدان تحليل شده است. از پديده‌هاي مهم و قابل توجه در اين ميدان …

شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف …

يكي از روش‌هاي نوين و مفيد كنترل فعال جريان سيال، استفاده از محرك پلاسما به روش تخليه با سد دي‌الكتريك مي‌باشد. در اين مقاله ميدان جريان سيال هوا در اطراف يك سيلندر مستطيلي شبيه‌سازي شده و اثر محرك پلاسما از نوع تخليه با سد دي‌الكتريك بر روي اين ميدان تحليل شده است. از پديده‌هاي مهم و قابل توجه در اين ميدان جريان، وجود جدايش …

شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف سيلندر مستطيلي. يكي از روش zwnj;هاي نوين و مفيد كنترل فعال جريان سيال، استفاده از محرك پلاسما به روش تخليه با سد دي zwnj;الكتريك مي zwnj;باشد. در اين مقاله ميدان جريان سيال هوا در اطراف يك سيلندر مستطيلي شبيه zwnj;سازي شده و اثر محرك پلاسما از نوع …

شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان – دانلود …

شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف سيلندر مستطيلييكي از روش هاي نوين و مفيد كنترل فعال جريان سيال، استفاده از محرك پلاسما به روش تخليه با سد دي الكتريك مي باشد. در اين مقاله ميدان جريان سيال هوا در اطراف يك سيلندر مستطيلي شبيه سازي شده و اثر محرك پلاسما از نوع تخليه با سد دي الكتريك بر روي اين …

شبیه سازی محرك پلاسما و تأثیر آن بر میدان جریان اطراف …

يكي از روش‌هاي نوين و مفيد كنترل فعال جريان سيال، استفاده از محرك پلاسما به روش تخليه با سد دي‌الكتريك مي‌باشد. در اين مقاله ميدان جريان سيال هوا در اطراف يك سيلندر مستطيلي شبيه‌سازي شده و اثر محرك پلاسما از نوع تخليه با سد دي‌الكتريك بر روي اين ميدان تحليل شده است. از پديده‌هاي مهم و قابل توجه در اين ميدان جريان، وجود جدايش …

شبیه سازی تأثیر محرک پلاسما بر حباب جدایش جریان هوا

توسط کاوس فر – ‏2017 – ‏مقالات مرتبط
در این مقاله محرک پلاسما از نوع تخلیه با سد دی‌الکتریک، شبیه‌سازی عددی شده و میزان تأثیر آن بر میدان جریان هوا و دامنه حباب جدایش بررسی می‌شود. هندسه انتخابی برای تشکیل حباب جدایش یک سیلندر مستطیلی با لبه حمله گرد شده می‌باشد. مطالعه حاضر برای اعداد رینولدز با مرتبه 104 تا 105 انجام شده است. از پدیده‌های مهم و قابل توجه در …
وارد نشده: اطراف

شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف …

شبیه سازی محرک پلاسما و تأثیر آن بر میدان جریان اطراف سیلندر مستطیلی. یکی از روش‌های نوین و مفید کنترل فعال جریان سیال، استفاده از محرک پلاسما به روش تخلیه با سد دی‌الکتریک می‌باشد. در این مقاله میدان جریان سیال هوا در اطراف یک سیلندر مستطیلی شبیه‌سازی شده و اثر محرک پلاسما از نوع تخلیه با سد دی‌الکتریک بر روی …

مقاله شبیه سازی محرک پلاسما و تأثیر آن بر میدان جریان اطراف …

توضیحات. مقاله شبیه سازی محرک پلاسما و تأثیر آن بر میدان جریان اطراف سیلندر مستطیلی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد مقاله شبیه سازی محرک پلاسما و تأثیر آن بر میدان جریان اطراف سیلندر مستطیلی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز …

شبیه سازی محرک پلاسما و تأثیر آن بر میدان جریان اطراف …

۳ شهریور ۱۳۹۵ – یکی از روش zwnj;های نوین و مفید کنترل فعال جریان سیال، استفاده از محرک پلاسما به روش تخلیه با سد دی zwnj;الکتریک می zwnj;باشد. در این مقاله میدان جریان سیال هوا در اطراف یک سیلندر مستطیلی شبیه zwnj;سازی شده و اثر محرک پلاسما از نوع تخلیه با سد دی zwnj;الکتریک بر روی این میدان تحلیل شده است.

شبیه سازی رفتار و تحول پلاسما در محرک پلاسمای تخلیه سد …

در این مقاله میدان جریان سیال هوا در اطراف یک سیلندر مستطیلی شبیه‌سازی شده و اثر محرک پلاسما از نوع تخلیه با سد دی‌الکتریک بر روی این میدان تحلیل شده است. از پدیده‌های مهم و قابل توجه در این میدان جریان، وجود جدایش جریان در لبه حمله جسم مورد نظر می‌باشد. این جدایش از نظر ظاهری شبیه حباب بوده و اصطلاحاً آنرا جدایش حباب گویند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *