مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای 27 ص

مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای 27 ص

مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای
دسته بندی معماری
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 134 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای 27 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 7612

کاربر

مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای

چكیده :

بر اساس تفكیك فرایندی اجزای اصلی ایمنی جاده ( خطر و نتیجه ) ، و 5 متغیر ( سرعت و تصادفات )كه بر این اجزا تاثیر گذار هستند و همچنین به وسیله ی معیارهای ایمنی ترافیك تحت تاثیر رار می گیرند ، مدلی برای ارزیابی اثرات معیارهای ایمنی ترافیك ارائه می شود. رابطه ی بین معیارها ، متغیرها و اجزا به صورت ضرایب مدلسازی می شود. توجه اصلی بر احتمالات بنا شده تا آمارهای تاریخی ، اگر چه برای بدست آوردن مقادیر ضرایب عملا” به آمار نیاز می باشد . از این مدل به طور كلی می توان برای اصلاح بینش ها در مكانیزم بین مقایسه های ایمنی ترافیك و اثرات ایمنی آنها استفاده كرد. به طور تخصصی تر ، با توضیح شاخص اثر ، بر اساس ضرایب می توان از آن برای آنالیز مقایسه ای انواع مختلف معیارها استفاده كرد . این شاخص را می توان برای تخمین اثرات مطلق سیستم های پیشرفته كمك راننده (ADAS) مرتبط با معیارهای حاصل از اثرات مطلق معیارهای زیر ساختی جایگزینی ( در مورد اثر ایمنی ) به كاربرد.

كلمات كلیدی:

ضریب ایمنی ترافیك-برآورد ایمنی ترافیك- سیستم های پیشرفته كمك راننده-(ADAS)بازسازی و بهسازی زیر ساختها

1-مقدمه :

ترافیك جاده ای ، نتیجه ی واكنش بین انسانها ، وسایل نقلیه و زیر ساخت جاده وزیر نظر نظم و قانون ترافیكی می باشد . دی این فرآیند ، انسان عامل كلیدی و اصلی به حساب می آید .تقریبا” اكثر تصادفات جاده ای به علت اشتباه انسان رخ می دهد. معیارهای رویا رویی با تصادفات ترافیكی ، به صورت زیر طبقه بندی می شود : 1- قانون ونظم 2- تغییر رفتار رانندگی به وسیله تاكید واجبار، اطلاعات ( دولت – فعالیتها را كنترل می كند ) ، آموزش و دستورالعمل رانندگی 3- معیارهای مربوط به وسیله نقلیه ، شامل اجزای تاثیر پذیر مثل ساختار ماشین ، محدودیت یا محدوده ی سر ، كمر بندها و كیسه ی هوا ، و اجزای فعال مثل كیفیت تایرها، كنترل ثابت الكترونیك (ESC) ، قفل نشدن ترمز (ABS) و سیستم به اصطلاح پیشرفته ی كمك راننده (ADAS) 4- معیارهای مربوط به زیر ساخت فیزیكی جاده .

تاثیر قوانین ترافیكی ( متعلق به درجه ی1 ) تا حدود زیادی بستگی به معیارهای درجه 2 دارد . به ویژه تاكید و اجبارو اطلاعات نیاز به تلاشهای مداوم دارند تاتاثیر آنها دوام بیشتری یابد. این مقاله به معیارهای زیر ساخت ( همه موادرشماره 4 ) و معیارهایADAS ( بخشی از طبقه بندی 3 ) می پردازد. برای اندازه گیری مكانیزمهای بین معیارهای ایمنی ترافیك و تاثیر ایمنی آنها مدلی در نظر گرفته شده است . بر اساس اینمدلبرای آنالیز مقایسه ای ADAS و معیارهای زیر ساخت از دیدگاه اهداف ایمنی ترافیك ، روشی پیشنهاد شده است . برای طراحی مجوز زیر ساخت و تكمیل ADAS شاید بتوان از طریق اصلاح توضیحات ونادیده گرفتن ماهیت محیط اطراف جاده ، ایمنی ترافیك را اصلاح كنیم . به هر حال طرح زیر ساختی و ADAS در مجموع ماهیتی متفاوت ودرنتیجه مكانیزمی متفاوت از تاثیر رفتار رانندگی دارند. علاوه بر این ، از آنجا كه كه ADAS با نفوذ بازاریابی محدود نستبا” جدید می باشدارزیابی ایمنی معیارهای زیر ساختی نسبت به تكمیل ADAS پیشرفته تر می باشد. درنتیجه دسترسی به داده های أماری تاریخی در مورد اثر ADAS كار مشكلی است. به علت تفاوتهایی كه در دسترسی به داده ها وجوددارد . در مجموع روشهای متفاوتی برای مطالعه اجرای ایمنی در سطوح كوچك ( مثل : بخشی از یك جاده یا یك بخش میانی ) دونوع معیار مورد استفاده قرار می گیرد. اثر ایمنی معیارهای زیر ساخت جاده بر اساس اطلاعات حاصل از تصادفات تاریخی ، مدلهای آماری بر اساس أنالیز حوادث قبل ( مثل : خطی ، دو جملهای منفی و پوآسون )[1]

و مطالعات قبل و بعد از مطالعه یاتحقیق ، یا قضاوت متخصصانه ( مثل : تكنیكهای برخورد ترافیكی ) برآورد می شود.


[1]1 -POISSON

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *