مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل DC-DC باک WORD

مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل DC-DC باک WORD

مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل DC-DC باک WORD

مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل DC-DC باک WORD

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. 1 فصل اول. 2 1-1مقدمه. 3 1-2 اهداف، روش و بیان ضرورت مسئله. 3 1-3 ساختار پایان نامه. 4 فصل دوم. 5 مروری بر تحقیقات انجام شده. 5 2-1 مبدل باک. 7 2-1-1مبدل های DC به DC. 8 2-1-2مبدل باک. 8 2-1-3منبع ولتاژ. 9 2-1-4مبدل توان( عنصر سوئیچینگ ). 9 2-1-5صافی سلفی. 10 2-1-6صافی خازنی. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *