مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست جدول zwnj;هاد فهرست شکل zwnj;هاه فهرست نمودارهاه فصل اول1 فصل1- مقدمه1 1-1- مقدمه2 1-2- بیان موضوع و اهداف تحقیق2 1-3- چارچوب پایان zwnj;نامه3 1-3-1 پیش فرض zwnj;ها3 1-3-2 تابع هدف3 1-3-3 قیود مسئله3 1-3-4 خروجی اجرای برنامه4 1-4- مروری بر فصول …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *