پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده شناسایی تاثیر پیاده سازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام، موجب آگاهی بیشتر مدیران، سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه جهت اتخاذ تصمیماتی صحیح تر و اقتصادی تر خواد شد و موجب تخصیص بهینه منابع و در نهایت رشد اقتصادی می گردد. هدف اصلی این تحقیق، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *