گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41

گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان

صفحه

گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه

1

اندازه گیری دما

2

دماسنج معمولی

3

دماسنج حداقل

4

دماسنج ماكزیمم

5

دماسنج خشك

6

دماسنج تر

6

دماسنج های عمق خاك

7

انواع دمانگار

8

دماسنج حداقل زمین

8

دمانگار

9

اندازه گیری تابش خورشید

10

دستگاه آفتاب نگار

11

واحدهای اندازه گیری میزان بارندگی

12

دستگاه اندازه گیری باران یا باران سنج

12

دستگاههای باران نگار

13

نحوة كار و طریقه اندازه گیری مقدار بارش

14

اندازه گیری مقدار تبخیر

15

تبخیر سنج نوع پیچ

15

تشت تبخیر كلاس A

16

رطوبت و اندازه گیری آن

17

ظرفیت و درجة اشباع

17

ادوات رطوبت سنجی

17

سایكرومتر

18

رطوبت نگار

21

رطوبت – دمانگار

21

باد سطح زمین

22

چگونگی وضعیت باد سطح زمین

22

طریقه نصب بادنمای استاندارد

23

واحدهای جهت و سرعت باد

24

دستگاههای اندازه گیری سرعت باد

24

مفاهیم و واژه های مورد استفاده در باد سطح زمین

25

رژیم شبانه روزی باد سطح زمین

25

دستگاههای اندازه گیری فشار هوا

26

فشارسنج های جیوه ای

26

فشارنگار یا باروگراف

28

تصحیحات فشارسنج جیوه ای

29

گزارش بازدید از سازمان هواشناسی

30

گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه

ایستگاه هواشناسی اقدسیه در شمال تهران واقع شده. در اطراف این ایستگاه ساختمانهای مختلف با ارتفاع متفاوت وجود دارد كه استاندارد جهانی را در مورد این ایستگاه زیر سوال برده است.

در این ایستگاه مسئول ایستگاه هواشناسی اطلاعات خیلی مختصری در مورد وسایل و ادوات هواشناسی ارائه داد كه اینجانب برای تكمیل گزارش مجبور به استفاده از كتابهای مربوط به هواشناسی شده ام. ادوات هواشناسی از قبیل انواع دماسنج ها، دمانگار، بارانسنج، رطوبت سنج، تشعشع نگار و آفتابنگار، تشتك تبخیر و … در محوطه باز ایستگاه هواشناسی قرار داشت و فقط فشار را به دلیل اهمیت آن در داخل اتاق اندازه می گرفتند. تمام این ادوات اطلاعات خود را از طریق كابل وارد كامپیوتر مستقر در اتاق پیش بینی می كنند و توسط برنامه های از قبل تهیه شده برای كامپیوتر، یك گزارش سیتوپتیك تهیه می شود.

در اتاق پیش بینی اقدسیه گزارشات سینوپتیك از 11 ایستگاه هواشناسی موجود در استان تهران «آبعلی و فیروزكوه و كرج و …» وارد این مركز شده، خطوط هم دما، هم فشار مشخص و با استفاده از عكس ماهواره ای، نقشه های سطح زمین، توده ابر مقایسه نقشه های هواشناسی با هم و … اقدام به پیش

بینی هوای استان تهران می نمایند. و نتیجه پیش بینی هواشناسی خود را رأس ساعت مشخص گرینویچ به سازمان هواشناسی مخابره می نمایند.

در داخل اتاق پیش بینی دستگاههای مختلف دریافت اطلاعات ماهواره ای، عكس هوایی، سیستم های كامپیوتری خودكار ثبت و اطلاعات مربوط به دما، رطوبت، میزان باران، جهت و سرعت باد را به صورت 24 ساعته نشان می دهد.

همچنین دستگاه فشارسنجی در منطقه مخصوصی داخل اتاق قرار دارد كه مقدار فشار هوای داخل اتاق را بیان می كند. این فشارسنج جیوه ای از نوع كیواست كه توضیحات لازم در بارة این فشارسنج در صفحات آتی بیان خواهد شد.

حال به توضیح ادوات هواشناسی موجود در ایستگاه هواشناسی اقدسیه می پردازیم.
اندازه گیری دما

مطالعة وضعیت هوا در جهات مختلف و شرایطی كه باعث می شود هوا صعود كند از عوامل بسیار مهم در پیش بینی وضع هواست. ولی آنچه بیش از هر عامل دیگری مهم می باشد دمای هواست. برای اندازه گیری دما در سطوح فوقانی جو لازم است از روشهای سنجش از دور استفاده شود اما فعلاً بحث ما در مورد ابزار و ادوات سنجش مستقیم دما در سطح زمین است.
دماسنج معمولی

دمای هوا، توسط دماسنج اندازه گیری می شود. دماسنج یك لولة بسیار باریك شیشه ای مسدود است كه در انتهای آن، محفظه ای تعبیه، و از جیوه یا الكل پر شده است (شكل ). در داخل لولة دماسنج، خلا كامل وجود دارد. گرم شدن مخزن باعث گرم شدن جیوه یا الكل و انبساط آن می گردد كه در نتیجه مایع داخل مخزن در طول لولة دماسنج بالا می رود، و برعكس با سرد شدن مخزن و متعاقباً سرد شدن مایع در درون لولة مویین سطح مایع پایین می آید. بدنة لولة شیشه ای از بیرون با مقیاس دما مدرج شده است. با مشاهدة سطح مایع در داخل لوله دماسنج و قرائت عددی كه روی بدنة شیشه نوشته شده است دمای هوا در همان لحظه مشخص می شود (شكل )

برای آنكه دمای قرائت شده از روی دماسنج نشان دهندة دمای واقعی هوا باشد، باید دما سنج ها از تابش مستقیم خورشید، تشعشع آسمان و زمین و اجسام اطراف خود مصون باشند. علاوه بر مسئله فوق باید توجه داشت كه جریان هوا با تهویه كافی از روی دماسنج ها عبور نماید تا آنكه دمای اندازه گیری شده بتواند دمای هوای آزاد را نشان دهد. دو روش برای این منظور بكار می رود.

الف – استقرار دماسنج ها در داخل جعبه پناهگاه هواشناسی با تهویة كامل طبیعی.

ب- دماسنج های مستقر در محفظه با روكش فلزی درخشنده همراه با تهویه مصنوعی.

در هر حال دستگاه باید در موقعیتی نصب گردد كه اندازه گیری انجام شده با اطمینان نشان دهنده دمای هوای منطقه باشد.

خاك منطقه ای كه دماسنج ها در آن نصب می شوند باید هر قدر كه ممكن است دارای علف های كوتاه باشد و اگر چنانچه زمین محوطه ایستگاه برای روئیدن علف مساعد نیست باید محوطه طوری انتخاب گردد كه حالت طبیعی زمین حفظ شود.
دماسنج حداقل

در این نوع دماسنج ها از الكل اتیلیك بیرنگ و خالص استفاده می شود. یك سوزن آهنی به طول یك سانتیمتر (INDEX) در داخل الكل لولة موئین شناور است. هنگام ازدیاد دما الكل براحتی می تواند از اطراف سوزن عبور كند بدون آنكه به آن حركتی دهد ولی در موقعی كه دما كاهش می یابد، تا قبل از تماس سطح مقعر الكل در لولة موئین با سوزن، حركتی در سوزن دیده نمی شود اما بعد از اینكه سوزن با سطح خارجی (سطح تعقر) ستون الكل اتصال پیدا كرد، نشانه فلزی یال سنجاقك در اثر خاصیت كشش سطحی به طرف مخزن كشیده می شود. این حركت تا كمترین میزان دما ادامه می یابد و از آن به بعد در نقطه حداقل (دما). سوزن ثابت می ماند باین ترتیب در سمت راست سوزن (جهت مخالف مخزن) با درجات مربوطه می توان حداقل دما را قرائت نمود. پس از آن برای شروع بكار مجدد، دماسنج حداقل تنظیم (SET) می گردد. برای انجام این امر مخزن دماسنج را به طرف بالا به طور عمودی نگه می دارند تا سوزن پائین آمده و به انتهای ستون الكل برسد. در این هنگام بدون اینكه سوزن حركت كند، دماسنج را در جای خود قرار می دهند. شكل وضع سنجاقك را پس از آماده شدن دما سنج نشان می دهد.
دماسنج ماكزیمم

برای تعیین دمای حداكثر مورد استفاده قرار می گیرد. اساس كار این دماسنج ها مانند دماسنج جیوه ای معمولی است، با این تفاوت كه مجاور مخزن در لولة موئین یك فشردگی و یا زائده ای در مخزن ایجاد می كنند و این فشردگی یا زائده طوریست كه در موقع ازدیاد دما جیوه می تواند از آن عبور كند و بداخل لوله موئین جریان یابد، ولی در موقع كاهش دما مانع برگشت جیوه به مخزن می گردد. (شكل )

طریقه آماده سازی دماسنج ماكزیمم

در ابتداء دمای بیشینه را قرائت نموده، آنگاه دماسنج را از جایش برداشته و مانند دماسنج طبی به شدت از بالا به طرف پائین حركت داده تا جیوه داخل موئین به مخزن برگردد. در هنگامیكه دماسنج را سر جایش قرار می دهیم باید دمایش مساوی دمای دماسنج خشك باشد. دماسنج حداكثر در داخل جعبه پناهگاه هواشناسی طوری نصب می گردد كه مخزن آن به طرف پائین بوده و با سطح افق یك زاویه ده درجه بسازد. شكل
دماسنج خشك

این دماسنج یكی از ساده ترین دماسنجهای مایعی است كه برای اندازه گیری دمای آنی یا لحظه ای در ایستگاه های هواشناسی مورد استفاده قرار می گرد. مایع یا عنصر حساس آن عموماً از جیوه انتخاب شده و به وسیله پایه مخصوصی به طور عمودی در داخل پناهگاه در ارتفاع 200-125 سانتیمتری از سطح زمین قرار داده می شود.
دماسنج تر

این دماسنج شبیه به دماسنج خشك بوده با این تفاوت كه دور مخزن انرا پارچه نازك (موسیلین) هیدروفیله پیچیده و انتهای این فتیله پارچه ای در داخل ظرف كوچكی كه پر از آب مقطر است قرار دارد. بدینوسیله سطح مخزن دماسنج همیشه مرطوب نگهداشته می شود. هر قدر هوا خشك تر باشد عمل تبخیر آب سطح خارجی مخزن دماسنج سریع تر انجام گرفته و باعث پائین آمدن دما خواهد شد زیرا عمل تبخیر گرماگیر است. اما در هوای مرطو.ب میزان تبخیر كمتر بوده و ارقام بدست آمده از دماسنج تر و خشك نزدیك بهم خواهند بود. با استفاده از این دماسنج ها رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم محاسبه می گردد شكل طرز قرار گرفتن این دماسنج را نشان می دهد.

در درجات زیر صفر ایجاد قشر نازكی از یخ در سطح مخزن دماسنج ضروری به نظر می رسد.

دماسنج های عمق خاك

اندازه گیری درجه حرارت خاك در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتیمتری برای مطالعات كشاورزی حائز اهمیت می باشد. برای اعماق 5، 10، 20، 30 سانتیمتر، از دماسنج های خمیده استفاده می شود. مخزن این دماسنج ها با صفحه مدرج آن زاویه ای در حدود 45 تا 90 درجه می سازد. شكل در داخل خاك نصب می گردد. صفحه مدرج در نیمكرة شمالی رو به شمال قرار می گرد و برای دماسنج های اعماق 50 تا 100 سانتیمتر از غلاف استفاده می شود شكل طرز استقرار آن ها را نشان می دهد.

ادوات رطوبت سنجی

اندازه گیری رطوبت هوا را رطوبت سنجی یا هایگرومتری (Hygronetri) و ادواتی كه به این منظور به كار می روند هاپكومتر نم سنج یا رطوبت سنج می گویند. تاكنون انواع مختلف رطوبت سنجها ساخته شده كه هر یك برای مقاصد خاصی به كار می روند. در این بخش به تشریح معمولیترین انواع رطوبت سنجها می پردازیم.

سایكرومتر یا رطوبت سنج دمایی

معمولیترین دستگاهی است كه از دو دماسنج دقیق جیوه ای تشكیل شده است. (Wet and dry bulb hygroneter) دور مخزن یكی از دماسنجها لایه نازك موسیلین (موسیلین muslin، نوعی فتیله پارچه ای پنبه ای است كه حالت مویینگی قوی دارد و رطوبت را به سرتاسر پارچه موسیلینم پخش می كند) پیچیده شده كه در هنگام كار دستگاه (etbalb) بایستی همیشه مرطوب بماند. پارچه را نبایستی با آب نمكدار خیس نمود. دماسنج خشكdry bulb) ( در دستگاه سایكرومتر درجة حرارت معمولی هوا را نشان می دهد. وقتی رطوبت دور مخزن دماسنج تر بخار می شود گرمای نهان جذب مولكولهای آب گردیده و در نتیجه بخار شدن آب دور پارچه، درجه حرارت در دماسنج تر كاهش می یابد. هرچه سرعت تبخیر بیشتر باشد جذب گرمای نهان بیشتر شده و دماسنج تر، دمای كمتری را نشان می دهد و در هنگام كار با سایكرومتر، دماسنج تر همیشه درجه حرارت كمتری را نسبت به دماسنج خشك نشان می دهد.

میزان تبخیر، همیشه به درجة اشباع هوا كه همان رطوبت نسبی است بستگی دارد. از این رو اختلاف درجة حرارت دماسنج تر و دماسنج خشك معیاری برای محاسبة رطوبت نسبی است.

برای این كه در اطراف دماسنج تر تبخیر به صورت كامل صورت گیرد بایستی هوا بطور دایم در اطراف آن جریان داشته باشد. در غیر اینصورت اگر هوای راكد، اطراف دماسنج تر را فرا گیرد سرعت تبخیر كند خواهد شد و هوای اطراف دماسنج به حالت اشباع درمی آید.

به همین منظور سایكرومتر را بایستی در معرض باد قرار داد تا هوای آن جابجا گردد، و یا این كه با استفاده از پنكه، هوای اطراف دماسنج تر را جا به جا نمود. قرائت دماسنج تر بایستی در فاصله های ده تا بیشتر ثانیه صورت گیرد تا این كه در دو قرائت متوالی درجه حرارت یكسان خوانده شود. نوع دیگری رطوبت سنج نیز وجود دارد كه برای به جریان افتادن هوا در اطراف دماسنج تر، آن را به سرعت به چرخش درمی آورند تا این كه دماسنج تر پایین ترین درجه حرارت را نشان دهد. این نوع رطوبت سنج چرخان را فلاحتی (Sting psychrometer) می گویند.

نوع دیگری از نم سنج وجود دارد كه با فشار دادن یك حباب لاستیكی، هوا در اطراف مخزن دماسنج جریان می یابد. این سایكرومتر در شرایطی كه چرخاندن دستگاه دشوار است به كار برده می شود، مثلاً برای رطوبت سنجی در انبارها این نوع رطوبت سنج ویژه مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه گیری رطوبت را نم سنجی (Psychrometry) نیز می گویند.

جدولهای مخصوصی تنظیم شده كه مستقیماً نقطه شبنم و رطوبت نسبی از روی آنها حساب می شود. رطوبت نسبی و نقطة شبتم را، پس از قرائت درجه حرارت خشك و به دست آوردن اختلاف درجة خشك و تر از روی جداول فوق قرائت می كنند. مثال زیر طرز استفاده از جدولها را در محاسبه رطوبت نسبی توضیح می دهد.

فرض كنید دماسنج خشك، عدد 24 درجه سانتی گراد را نشان می دهد. همچنین دماسنج تر پس از این كه به وسیلة چرخش كاملاً در معرض ورزش باد قرار گرفت، عدد 20 درجه سانتی گراد را نشان دهد. اختلاف دمای خشك و تر، 4 درجه می باشد. با استفاده از جدول، رطوبت نسبی هوا برابر 69 درصد به دست می آید. جدول نیز با داشتن دمای خشك و تر و اختلاف آن دو، دمای نقطه شبنم را به دست می دهد. برای اعداد مورد اشاره در این مثال، نقطه شبنم 18 درجه سانتی گراد محاسبه می شود. برای مقادیر حد وسط در جداول فوق می توان از روش میان یابی استفاده نمود.

رطوبت نگار

این دستگاه ثبت مداوم رطوبت هوا را انجام می دهد (شكل جسم حرارتی در این دستگاه چند تار موی معمولی می باشد كه با ازدیاد رطوبت هوا طول آن زیاد شده و با كاهش رطوبت طول آن كم می شود. به وسیلة چند فنر و اهرم بسیار ظریف تغییرات طول مو به یك قلم كه روی بازوی فلزی نصب می باشد منتقل شده و این قلم تغییراتت رطوبت را روی یك استوانة چرخان با ثبات رسم می كند. طرز كار این دستگاه حرارت نگار می باشد. نوار یا كاغذی كه در اطراف استوانة چرخان دستگاه رطوبت نگار نصب می گردد برای نشان دادن رطوبت نسبی از 0 تا 100 درصد درجه بندی شده است.

رطوبت – دمانگار (Hytherogruph)

این دستگاه به منظو.ر اندازه گیریهای دما و رطوبت نسبی در كشتیهای تجارتی به كار برده می شود و تركیبی از دو دستگاه دمانگار و رطوبت نگار است كه در یك محفظه تعبیه شده اند. نوار كاغذی این دستگاه به دو قسمت دما و رطوبت تقسیم شده است. قسمت بالایی نوار كاغذی تغییرات دما، و قسمت پایین، تغییرات رطوبت نسبی را نشان می دهد. قلمهای ترسیم كننده منحنیهای تغییرات دما و رطوبت نسبی به اجسام حساس به این دو كمیت مرتبط می‌باشند و حركات آنها تابعی از حركات اجسام حساس است كه تغییرات آنهم را برروی كاغذ ترسیم می نمایند.

باد سطح زمین

در هواشناسی كلمه باد به جریان وسیعی از هوا اطلاق می شود كه ممكن است در سطح زمین یا در جو آزاد (بالای یك كیلومتری از سطح زمین) وجود داشته باشد. جریان طبیعی هوا بندرت بصورت یكنواخت می وزد. حركت هوا معمولاً بصورت آشفته یا اغتشاشی بوده و حركات پیچكی شكل با اشكال و اندازه های گوناگون بسط و گسترش می یابند.

خرید و دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و …

۲۳ آذر ۱۳۹۶ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی وارد این صفحه شده اید…

شیوا فایل دانلود گزارش کار آموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و …

گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه 1 اندازه گیری دما 2 دماسنج معمولی 3 دماسنج حداقل 4 دماسنج ماکزیمم 5 دماسنج خشک 6 دماسنج تر 6 دماسنج های عمق خاک 7 انواع دمانگار 8 دماسنج حداقل زمین 9 دمانگار 10 اندازه گیری تابش خورشید 11 دستگاه آفتاب نگار 12 واحدهای اندازه گیری میزان بارندگی دستگاه اندازه گیری باران یا باران سنج 12

گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي – e1m

گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي. Normal 0. false false false. EN-US X-NONE AR-SA. MicrosoftInternetExplorer4. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99;

گزارش کارآموزی در اداره هواشناسی – دانلود پروژه گزارش …

۲۴ تیر ۱۳۹۵ – این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد. دانلود گزارش کاراموزی در سازمان هواشناسی و ایستگاه هواشناسی اقدسیه. در این ایستگاه مسئول ایستگاه هواشناسی اطلاعات خیلی مختصری در مورد وسایل و ادوات هواشناسی ارائه داد که اینجانب برای تکمیل گزارش مجبور به استفاده از …

نمونه سوالات کارآفرینی و پروژه – آیدا نت

… 3 کارو دانش · گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت · گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) · گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی · گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد · گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی · گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان · گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا.

خرید فایل( گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و …

خرید فایل( گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی). با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان نام محصول دانلودی: گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب.

دریای مقاله | فایل گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی …

۴ آذر ۱۳۹۶ – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی وارد شده…

دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و …

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل …

دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و …

۲۶ آبان ۱۳۹۶ – از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آوردمحقق گرامی،شما با جستجوی گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و…

گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی …

۱۲ آبان ۱۳۹۶ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی ببرید. گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *