بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی

هدف از این مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی می باشد
دسته بندی مهندسی آب
بازدید ها 14
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1407 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله مهندسی آب

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی

چکیده
تعیین حجم و عمق حفره آبشستگی اطراف پایه پل که در بستر رودخانه احداث شده از نظر کنترل پایداری سازه حائز اهمیت است. از این رو تحقیقات وسیعی برای دستیابی به روش هایی که بتوان ابعاد آبشستگی موضعی را کنترل و مقدار آن را کاهش داد انجام می پذیرد.این تحقیق با هدف کاهش اثرات آبشستگی موضعی ایجاد شکاف در پایه پل و نیز شبیه سازی آن با قرارگیری دو پایه در مجاورت یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاظر حالات مختلفی از شکاف با عرض های مختلف در تکه پایه استوانه ای و در ترازهای مختلف و نیز فواصل قرار گیری بین دو پایه استوانه معادل با مساحت تک پایه های شکاف دار که در جهت عمود بر جریان قرار گرفته اند ، در شرایط جریان آب زلال در حالت های مختلف آزماشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه عمق ، حجم و نیز منحنی های تراز حفره آبشستگی در مدل ها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که در تک پایه استوانه ای زمانی که در پایه شکافی به عرضD 3/0 که D قطر پایه بوده و در داخل بستر فرسایش ناپذیر امتداد یافته است ایجاد گردد، عمق و همچنین حجم حفره آبشستکی به ترتیب به میزان 5/72و 8/83 درصد کاهش می یابد. همچنین در تک پایه با ایجاد شکافی به عرضD 3/0 که تا سطح بستر امتداد یافته ، شکافی به عرض D 2/0w= که در داخل بستر گسترش یافته ونیز تا سطح بستر امتداد یافته عمق حفره آبشستگی به ترتیب به میزان 1/58، 2/51، 2/44 درصد نسبت به تک پایه بدون شکاف کاهش یافته. در گروه پایه ها عمق آبشستگی بدون بعد d_s/D و در فواصل قرارگیری w/ برابر 0، 25/0 ، 5/0 ، 75/0 و 1 (که w فاصله بین دوپایه ، Dقطر پایه و d_s عمق آیشستگی است) به ترتیب برابر 9/2، 5/2، 3/2،2/2، 0/2 می باشد. از بین مدل های زوج پایه می توان گفت در حالت w/D=1 ، عمق و حجم حفره آبشستگی به میزان 2/13 و 3/15 درصد نسبت به تک پایه استوانه ای کاهش می یابد که نشان دهنده عملکرد مناسب این گونه آرایش زوج پایه در کاهش و کنترل عمق حفره آبشستگی نسبت به تک پایه بدون شکاف می باشد.
کلمات کلیدی

آبشستگی موضعی

حجم حفره آبشستگی

دو پایه مجاورهم

شکاف پایه

آب

مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور …

تعیین حجم و عمق حفره آبشستگی اطراف پایه یک پل که در بستر رودخانه احداث شده از نظر کنترل پایداری سازه حائز اهمیت است . از اینرو تحقیقات وسیعی برای … بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر عمق نهایی و نیز گسترش زمانی حفره فرسایشی. اعتبار موردنیاز: ۱ …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم …

توسط آقاخانی افشار – ‏2011
تعیین حجم و عمق حفره آبشستگی اطراف پایه پل که در بستر رودخانه احداث شده از نظر کنترل پایداری سازه حائز اهمیت است. از این رو تحقیقات وسیعی برای دستیابی به روش هایی که بتوان ابعاد آبشستگی موضعی را کنترل و مقدار آن را کاهش داد انجام می پذیرد.این تحقیق با هدف کاهش اثرات آبشستگی موضعی ایجاد شکاف در پایه پل و نیز …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر …

این تحقیق با هدف کاهش اثرات آبشستگی موضعی ایجاد شکاف در پایه پل و نیز شبیه سازی آن با قرارگیری دو پایه در مجاورت یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر حالات مختلف ی از شکاف با عرض های مختلف در تک پایه استوانه ای و در ترازهای مختلف و نیز فواصل قرارگیری بین دو پایه استوانه ای معادل با مساحت تک …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش …

توسط آقاخانی افشار – ‏2010
عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی ). نویسندگان: امیرحسین آقاخانی افشار , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی ,. فایل: Full Text. استناددهی: BibTeX | EndNote …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههاي مجاور هم بر …

admin 1 روز ago دسته‌بندی نشده دیدگاه‌ها برای بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههاي مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر بسته هستند 1 بازدید … هندسه شكاف پايه و پايه هاي مجاور هم بر كاهش آبشستگي موضعي و ارائه روابط … با هدف كاهش اثرات آبشستگي موضعي ايجاد شكاف در پايه پل و نيز شبيه سازي

[PDF]شستگی به منظور کنترل آبشستگی بررسی آزمایشگاهی …

ها تحمیل می. کند. تاکنون تحقیقات مختلفی بر روی روش. های کنترل و کاهش آبشستگی. اطراف پایه ی پل ها انج. ام گرفته است که از جمله آن. ها، استفاده از شکاف در پایه …… 1230 .(. بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه. های. مجاور هم بر کاهش آب. شستگی موضعی. پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد. اردالنی، ا. ).

بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی حداکثر عمق آب‌شستگی به …

غفوری مغربی، م. و اسماعیلی، ک. (1389). بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههای مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی. پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد. اردلانی، ا. (1395). بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف و لنگر دوم سطح شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه پل. پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی آب …

«یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و …

توسط زمردیان – ‏2016
روش‌های مختلفی برای کنترل و کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل وجود دارد. در این پژوهش تأثیر … «یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل. مقاله 6، دوره 11، شماره 2 … ”بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه‌های مجاور هم“. مجموعه مقالات …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههاي مجاور هم بر …

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههاي مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر – دانلود از فایل نیک. ۱۳۹۵-۰۸-۲۷ عمران. فایل با عنوان اصلی بررسی آزمایشگاهی … پايه پل, آبشستگي موضعي, شكاف پايه, دو پايه مجاور هم, حجم حفره فرسايشي. جهت اتصال به سایت اصلی و دانلود مستقیم فایل از آن سایت، بر روی …

اویرایش شده بررسی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه‌های مجاور هم …

پل‌ها یکی از مهمترین اجزاء سیستم حمل و نقل جاده‌ای می‌باشند ولی در زمان وقوع سیلاب، پایداری این سازه‌ها در اثر پدیده‌ی آبشستگی موضعی مورد تهدید قرار می‌گیرد. … بررسی آزمایشگاهی اثر زبری‌های مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل‌ها …. بررسی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه‌های مجاور هم، بر کاهش آبشستگی موضعی …

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل

هدف از این مقاله بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل می باشد
دسته بندی مهندسی آب
بازدید ها 15
فرمت فایل pdf
حجم فایل 325 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله مهندسی آب

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل

چکیده
روش‌های مختلفی برای کنترل و کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل وجود دارد. در این پژوهش تأثیر شکل طوق، ابعاد و محل نصب آن‌ها روی پایه و همچنین تأثیر شمع‌های فدا شونده، شکاف و طوق به‌ طور جداگانه و همچنین ترکیب‌های دوتایی و سه‌تایی آن‌ها بر میزان آبشستگی در مدت زمان 5 ساعت بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد طوق مربعی نسبت به طوق‌های دایروی و لوزوی شکل، عملکرد بهتری در کاهش آبشستگی دارد و فاصله نصب تراز بستر تأثیر بیشتری در کاهش آبشستگی نسبت به فواصل -0.4D و 0.4D+ دارد.
طوق مربعی با 70% کاهش و سپس شمع‌های فدا شونده با 67/46% کاهش و شکاف با میزان بازشدگی 30% قطر پایه، با 31% کاهش به ترتیب بیشترین تأثیر را در کاهش بیشینه عمق آبشستگی داشته‌اند. ترکیب شمع‌های‌ فدا شونده و طوق مربعی با 75% کاهش، بیشترین عملکرد را در کنترل آبشستگی نشان داد و این در حالی است که ترکیب‌ سه‌تایی شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف بازده کمتری در کاهش آبشستگی نشان دادند؛ به گونه‌ای که ترکیب شمع فدا شونده، شکاف و طوق مربعی 68% کاهش و ترکیب شمع فدا شونده، شکاف و طوق دایره‌ای 67/66% کاهش در بیشینه عمق آبشستگی نشان داد.
کلیدواژه ها

طوق

شکاف

پایه پل

شمع فدا شونده

آبشستگی موضعی

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در …

توسط زمردیان – ‏2017
طوق تأثیر بیشتری در کاهش آبشستگی پایه جلویی به میزان %22/72 و %23/69 بهترتیب در گروهپایه دوتایی و سهتایی نشان داد و کاربرد توأم آن‌ها منجر به کاهش بیشتر آبشستگی در تکتک پایه‌ها شده است. در گروهپایه دو و … بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل. مقاله 17، دوره 48، شماره …

یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و …

توسط زمردیان – ‏2016
«یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل. مقاله 6، دوره 11، شماره 2 – شماره پیاپی 112، تابستان 1395، صفحه 77-85 XML اصل مقاله (557 K). نوع مقاله: یادداشت تحقیقاتی. نویسندگان. سید محمد علی زمردیان ؛ حمیده غفاری؛ زهرا قاسمی. 1علوم مهندسی آب …

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در …

آبشستگی در اطراف پایه های پل,آبشستگی موضعی,بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل,راهکارهای مقابله با … پایه جلویی به میزان %22/72 و %23/69 بهترتیب در گروهپایه دوتایی و سهتایی نشان داد و کاربرد توأم آن‌ها منجر به کاهش بیشتر آبشستگی در تکتک پایه‌ها شده است.

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

پایان نامه حاضر با عنوان” اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل ” با گرایش آبیاری و زهکشی و با فرمت Word (قابل ویرایش) …. هدف کلی از این تحقیق بررسی اثر شمعفداشونده، طوق (دایرهای و مربعی) و شکاف بهطور جداگانه، همچنین اثر ترکیبی آنها در تک پایه، و بررسی اثر شمع فداشونده و طوق …

بررسی-اثر-شمع‌های-فدا-شونده،-طوق-و-شکاف-به‌صورت-جداگانه-و …

محصولاتی که دارای عبارت ‘بررسی-اثر-شمع‌های-فدا-شونده،-طوق-و-شکاف-به‌صورت-جداگانه-و-ترکیبی-بر-میزان-آبشستگی-موضعی-پایه-پل’ هستند. بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل · بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان …

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و …

۶ روز پیش – بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی دسته: مهندسی آب بازدید: 2 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 325 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9. هدف از این مقاله بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل می باشد …

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در …

۶ روز پیش – بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل. … طوق تأثیر بیشتری در کاهش آبشستگی پایه جلویی به میزان %22/72 و %23/69 بهترتیب در گروهپایه دوتایی و سهتایی نشان داد و کاربرد توأم آن‌ها منجر به کاهش بیشتر آبشستگی در تکتک پایه‌ها شده است. در گروهپایه دو و …

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و …

عنوان فارسی, «یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل. چکیده فارسی مقاله, روش‌های مختلفی برای کنترل و کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل وجود دارد. در این پژوهش تأثیر شکل طوق، ابعاد و محل نصب آن‌ها روی پایه و همچنین تأثیر شمع‌های فدا …

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

۲۵ مهر ۱۳۹۶ – اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل : پایان نامه ارشد کشاورزی. … هدف کلی از این تحقیق بررسی اثر شمعفداشونده، طوق (دایرهای و مربعی) و شکاف بهطور جداگانه، همچنین اثر ترکیبی آنها در تک پایه، و بررسی اثر شمع فداشونده و طوق مربعی در گروه پایه دوتایی و سهتایی در جهت …

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و …

۷ روز پیش – بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل – مرکز دانلود فایل نگارا.

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل

هدف از این مقاله بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل می باشد
دسته بندی مهندسی آب
بازدید ها 11
فرمت فایل pdf
حجم فایل 823 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله مهندسی آب

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل

چکیده
شناخت پدیده مخرب آبشستگی در اطراف پایه ­های­ پل و ارائه راهکارهای مقابله با آن ضروری می‌باشد. در این پژوهش به‌منظور کنترل آبشستگی در اطراف گروه ­پایه از شمع‌های فداشونده، طوق مربعی و کاربرد توأم آن­ها استفاده ‌شده است. گروه ­پایه دو و سه‌تایی در امتداد یک خط و با فاصله 2.5D در جهت طولی و عرضی جریان و در شرایط آب زلال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که در گروه­پایه‌ در جهت جریان، استفاده از شمع‌های فداشونده منجر به کنترل کامل آبشستگی در پایه‌ پشتی می­شود. طوق تأثیر بیشتری در کاهش آبشستگی پایه جلویی به میزان %22/72 و %23/69 به­ترتیب در گروه­پایه دوتایی و سه­تایی نشان داد و کاربرد توأم آن‌ها منجر به کاهش بیشتر آبشستگی در تک­تک پایه‌ها شده است. در گروه­پایه دو و سه­تایی عمود بر جریان روش ترکیبی به­ترتیب با کاهش %14/57 و %5/67 آبشستگی، بیشترین تأثیر را نسبت به کاربرد جداگانه آن­ها نشان داد.
کلیدواژه ها

گروه پایه

طوق

شمع‌ فداشونده

آبشستگی موضعی

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در …

توسط زمردیان – ‏2017
طوق تأثیر بیشتری در کاهش آبشستگی پایه جلویی به میزان %22/72 و %23/69 بهترتیب در گروهپایه دوتایی و سهتایی نشان داد و کاربرد توأم آن‌ها منجر به کاهش بیشتر … بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل … Experimental investigation of clear- water local scour at pile groups.

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در …

آبشستگی در اطراف پایه های پل,آبشستگی موضعی,بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل,راهکارهای مقابله با آبشستگی در اطراف پایه های پل,شمع‌ فداشونده,کنترل آبشستگی با طوق مربعی,کنترل آبشستگی پایه های پل با شمع‌های فداشونده,کنترل آبشستگی در اطراف گروه پایه,مقاله …

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و …

«یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل … کمتری در کاهش آبشستگی نشان دادند؛ به گونه‌ای که ترکیب شمع فدا شونده، شکاف و طوق مربعی 68% کاهش و ترکیب شمع فدا شونده، شکاف و طوق دایره‌ای 67/66% کاهش در بیشینه عمق آبشستگی نشان داد.

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

پایان نامه حاضر با عنوان” اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل ” با گرایش آبیاری و زهکشی و با فرمت Word (قابل …. تحقیق بررسی اثر شمعفداشونده، طوق (دایرهای و مربعی) و شکاف بهطور جداگانه، همچنین اثر ترکیبی آنها در تک پایه، و بررسی اثر شمع فداشونده و طوق مربعی در گروه پایه دوتایی …

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در …

۷ روز پیش – بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل – مرکز دانلود فایل نگارا.

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

۲۵ مهر ۱۳۹۶ – اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل : پایان نامه ارشد کشاورزی. … هدف کلی از این تحقیق بررسی اثر شمعفداشونده، طوق (دایرهای و مربعی) و شکاف بهطور جداگانه، همچنین اثر ترکیبی آنها در تک پایه، و بررسی اثر شمع فداشونده و طوق مربعی در گروه پایه دوتایی و سهتایی در جهت …

بررسی-اثر-جداگانه-و-ترکیبی-طوق-و-شمع‌-فداشونده-در …

محصولاتی که دارای عبارت ‘بررسی-اثر-جداگانه-و-ترکیبی-طوق-و-شمع‌-فداشونده-در-آبشستگی-موضعی-گروه-پایه-پل’ هستند. بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل · بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل. قیمت: 6,000 تومان. توضیحات دانلود.

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و …

۶ روز پیش – بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل. … که ترکیب‌ سه‌تایی شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف بازده کمتری در کاهش آبشستگی نشان دادند؛ به گونه‌ای که ترکیب شمع فدا شونده، شکاف و طوق مربعی 68% کاهش و ترکیب شمع فدا شونده، شکاف و طوق دایره‌ای …

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در …

۷ روز پیش – عنوان این مقاله : بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل. هدف از این مقاله بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت …

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در …

۷ روز پیش – برچسب ها : بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل , شمع‌ فداشونده , آبشستگی موضعی , آبشستگی در اطراف پایه های پل , کنترل آبشستگی در اطراف گروه پایه , کنترل آبشستگی با طوق مربعی , کنترل آبشستگی پایه های پل با شمع‌های فداشونده , راهکارهای مقابله با …

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل

هدف از این پایان نامه بررسی اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل می باشد
دسته بندی مهندسی آب
بازدید ها 16
فرمت فایل doc
حجم فایل 5946 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 157

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی آب-سازه های آبی

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل

چکیده:
یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک، بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل است. آبشستگی موضعی پتانسیل به خطر انداختن تمامیت ساختاری پایه پل را دارد، بنابراین زمانی که فونداسیون پایه ضعیف شد، موجب شکست آن می شود. برای طراحی ایمن و مقرون به صرفه لازم است که آبشستگی اطراف پایه کنترل شود. آبشستگی موضعی اطراف پایه پل به دلیل جدایی جریان و توسعه گردابه-های ایجاد شده اطراف پایه رخ می دهد. روش های مختلفی برای برای پیشگیری و کاهش آبشستگی اطراف پایه از جمله شمع فداشونده، طوق و شکاف ارائه شده است. این روش ها با انحراف جریان از اطراف پایه باعث کاهش جریان و آبشستگی موضعی می شوند.
در این پژوهش برای بررسی اثر شمع فداشونده ، پنج شمع در بالادست تک پایه دایره ای قرار گرفت. همچنین برای بررسی اثر طوق، دو طوق دایره ای و مربعی شکل با اندازه نسبی 5/2 ، در سه موقعیت شامل روی بستر و زیر بستر (D 1/0و D4/0 زیر بستر) برای کاهش آبشستگی اطراف پایه مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله بعد شکافی در پایه به طول 8 برابر قطر پایه و عرض 3/0 قطر پایه ایجاد شد و عملکرد آن در کاهش آبشستگی بررسی شد. در آخر استفاده ترکیبی این روش ها برای کاهش آبشستگی مورد بررسی و استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که، ترکیب شمع-فداشونده و طوق مربعی تاثیر بیشتری در کاهش عمق آبشستگی در اطراف تک پایه و گروه پایه دارد. ترکیب شمع فداشونده و شکاف نقش کمتری در کاهش عمق آبشستگی اطراف تک پایه داشت . ترکیب سه روش به طور همزمان بازده خوبی ایجاد نکرد. همچنین نتایج نشان داد که در گروه پایه، طوق مربعی آبشستگی اطراف پایه های قرار گرفته در جلو و شمع فداشونده آبشستگی اطراف پایه های قرار گرفته در پشت را بیشتر کاهش می دهند.
کلید واژگان:
طوق
شکاف
پایه پل
آبشستگی
شمع فداشونده
مقدمه
پل ها از جمله حیاتی ترین سازه های ارتباطی هستند. پل ها اکثرا بر روی رودخانه ها احداث می شوند بنابراین از مهم ترین و پرکاربردترین سازه های رودخانه ای محسوب می شوند که از دیرباز مورد استفاده بوده اند. همه ساله در اثر بروز سیلاب در رودخانه ها، تعداد زیادی از پل ها، درست در زمانی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد، تخریب می شوند ( ثانی خانی و همکاران، 1387 ).
وقوع آبشستگی در اطراف پایه های پل یکی از عمده-ترین دلایل تخریب پل ها می باشند. هزار پل در سی سال گذشته در ایالات متحده آمریکا تخریب شده ، که 60% تخریب ها بعلت آبشستگی بوده است. این تخریب ها علاوه بر خسارت جانی، میلیون ها دلار خسارت مالی برای ساخت و بازسازی پل ها در آمریکا به همراه داشته، که این هزینه در سال 1973، 75 میلیون دلار و در سال 1993، 2/1 بیلیون دلار برآورد شده است. همچنین بررسی ها در انگلستان نشان داد که 49% خرابی ها به علت آبشستگی بوده است (گارسیا 2008 ) . بنابراین برای طراحی ایمن و مقرون به صرفه، لازم است که آبشستگی اطراف پایه پل کنترل شود (بگ و بگ ،2013) .
فرسایش بستر و حمل مواد جدا شده از آن به وسیله ی جریان آبشستگی، نامیده می شود. (وزارت نیرو نشریه 549 ، 1390). میزان کاهش در سطح بستر، نسبت به بستر رودخانه، قبل از شروع آبشستگی را عمق آبشستگی عنوان کرده اند ( بگ و بگ ، 2013 ). از آنجا که در اثر آبشستگی بستر رودخانه فرسایش می-یابد و این فرسایش باعث گود شدن بستر می گردد، ممکن است مخاطرات جدی را برای سازه های مجاور به همراه داشته باشد. از این رو لازم است تا مهندسان هیدرولیک با چگونگی عمل آبشستگی آشنایی کامل داشته باشند ( شفاعی بجستان، 1390 ).
بحث آبشستگی هرچند قدمتی طولانی در علم هیدرولیک دارد، لیکن به دلیل شرایط و پیچیدگی های خاص آن و همچنین به دلیل نبودن رابطه مناسب که بتواند پاسخگوی تمام شرایط باشد، همچنان مورد توجه خاص محققین علم هیدرولیک و مهندسی رودخانه است (وزارت نیرو نشریه 549، 1390).
پل ها در محل احداث خود به چندین دلیل باعث آبشستگی در رودخانه ها می شوند. اول اینکه برای کوتاه کردن طول پل، مقطع پل تنگ تر از مقطع رودخانه در نظر گرفته می شود که باعث افزایش سرعت جریان و تنش برشی در بستر شده و موجب آبشستگی می-شود ( آبشستگی در اثر تنگ شدگی ) ( وزارت نیرو نشریه260، 1381 ). دوم به دلیل وجود تکیه گاه، یک سامانه سه بعدی جریان گردابی در اطراف آنها تولید شده که باعث جدا شدن دانه ها از بستر و آبشستگی موضعی می شود. این نوع آبشستگی به دلیل پیچیده بودن جریان های ایجاد شده دارای اهمیت زیادی می-باشد. اگر آبشستگی عمومی در مسیر رودخانه وجود داشته باشد آن هم به آبشستگی حاصل از احداث پل اضافه می شود ( وزارت نیرو نشریه 383، 1386 ).
فهرست مطالب
اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل
فصل اول: مقدمه
1-1 کلیات 2
1-2 ضرورت انجام پژوهش 5
1-3 اهداف پژوهش 7
1-4 مروری بر مطالب سایر فصل ها 7
فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین
2-1 مقدمه 10
2-1-1 آبشستگی 11
2-1-2 انواع آبشستگی 11
2-1-2-1 آبشستگی عمومی (طبیعی) 11
2-1-2-2 آبشستگی در اثر کاهش مقطع 12
2-1-2-3 آبشستگی موضعی 12
2-1-3 آبشستگی از نظر حمل رسوب 14
2-1-3-1 آبشستگی در آب زلال 16
2-1-3-2 آبشستگی در بستر زنده ( حاوی رسوب ) 17
2-1-4 مکانیزم آبشستگی موضعی در تک پایه 18
2-1-5 مکانیزم آبشستگی در گروه پایه 20
2-1-6 منطقه جداشدگی خطوط جریان اطراف پایه پل 23
2-2 آبشستگی پایه 24
2-3 روشهای کاهش آبشستگی و توصیه ها 30
2-3-1 ایجاد پوشش حفاظتی در اطراف پایه 31
2-3-2 کاهش قدرت گردابه ها 31
2-3-2-1 شمع فداشونده 32
2-3-2-2 شکاف 35
2-3-2-3 طوق 38
2-3-2-4 صفحات مستغرق 42
2-3-2-5 روشهای تلفیقی 42
4-2 گروه پایه 43
5-2 کمبود مطالعات گذشته 47
فصل سوم: مواد و روشها
3-1 مقدمه 49
3-1-1 شمع فداشونده 50
3-1-2 شکاف 52
3-1-3 طوق 54
3-1-4 گروه پایه 56
3-2 پارامترهای مربوط به آبشستگی پایه پل 58
3-2-1 عمق جریان 58
3-2-2 شدت جریان 59
3-2-3- زمان 62
3-2-4 قطر پایه 64
3-2-5 اندازه ذرات و دانه بندی رسوبات 65
3-3 تجهیزات آزمایشگاه 67
3-3-1 کانال یا فلوم 67
3-3-2 سکوهای فلزی 68
3-3-3 ارتفاع سنج 69
3-3-4 سیستم تامین آب 70
3-3-5 دبی سنج الکتریکی 71
3-3-6 وسیله کنترل دبی 72
3-4 روش انجام آزمایش 72
فصل چهارم: بحث و نتایج
4-1 مقدمه 76
4-2 آبشستگی در تک پایه 80
4-3 مقایسه عملکرد طوقها 81
4-3-1 بهترین محل قرار گیری طوق بر روی پایه 82
4-3-2 اندازه طول طوق در کاهش آبشستگی 83
4-3-3 مقایسه اشکال طوق در کاهش آبشستگی 83
4-4 مقایسه روش های کاهش آبشستگی در تک پایه 85
4-5 مقایسه روش های ترکیبی در تک پایه 87
4-6 آبشستگی در گروه پایه 90
4-6-1 آبشستگی در گروه پایه دوتایی در جهت جریان 90
4-6-2 آبشستگی در گروه پایه سه تایی در جهت جریان 91
4-6-3 آبشستگی در گروه پایه دوتایی عمود بر جهت جریان 93
4-6-4 آبشستگی در گروه پایه سه تایی عمود بر جهت جریان 93
4-7 مقایسه روش های کاهش آبشستگی در حالتG2 94
4-8 مقایسه روش های کاهش آبشستگی در حالت G3 100
4-9 مقایسه روش های کاهش آبشستگی در حالتهای G2V و G3V 105
4-10 بررسی شکل چاله آبشستگی 108
4-10-1 شکل چاله آبشستگی در حضور شمع فداشونده 108
4-10-2 بررسی شکل چاله آبشستگی در حضور طوق مربعی 112
4-10-3 شکل چاله آبشستگی در حضور شکاف 115
4-10-4 شکل چاله آبشستگی در حضور طوق دایره ای 116
4-10-5 شکل چاله در حضور شمع فداشونده و طوق مربعی 116
4-10-6 شکل چاله در حضور شمع فداشونده و طوق دایره ای 118
4-10-7 شکل چاله در حضور شمع فداشونده و شکاف 118
4-10-8 شکل چاله در حضور شمع فداشونده، طوق مربعی و شکاف 119
4-10-9 شکل چاله در حضور شمع فداشونده، شکاف و طوق دایره ای 120
4-10-10 شکل چاله در حضور طوق لوزی 121
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 خلاصه نتایج 124
5-2 پیشنهادات 126
منابع
پیوست
آنالیز ابعادی 135
فهرست شکل ها
شکل ‏1 1 انواع آبشستگی در پایه و نیم پایه پل 4
شکل ‏2 1 نمودار تغییرات آبشستگی نسبت به سرعت جریان 13
شکل ‏2 2 نمودار تغییرات آبشستگی برحسب زمان 14
شکل ‏2 3 مکانیزم آبشستگی موضعی اطراف تک پایه 16
شکل ‏2 4 مکانیزم آبشستگی اطراف گروه پایه دوتایی عمود بر جهت جریان 17
شکل ‏2 5 منطقه جداشدگی جریان در پشت پایه 19
شکل ‏2 6 چیدمان عرضی پیشنهادی هاکو و همکاران 26
شکل ‏2 7 پایه خطوط جریان اطراف پایه با (الف) پایه بدون شکاف شششششششش (ب)S10 (ج)S20 (د)S30 28
شکل ‏3 1 a طرز قرارگیری شمع ها در جلوی پایه b مدل آزمایشگاهی 39
شکل ‏3 2 a نحوه استفاده از شکاف بر روی پایه b مدل آزمایشگاهی 40
شکل ‏3 3 a مدل آزمایشگاهی طوق مربعی b مدل آزمایشگاهی طوق دایره ای 42
شکل ‏3 4 a گروه پایه دوتایی و جهت قرارگیری آن نسبت به جریان شششششششششش (در جهت جریان و عمود بر جهت جریان) 43
شکل ‏3 5 – a گروه پایه دوتایی عمود بر مسیر جریان b گروه پایه دوتایی ششششششششش در جهت جریان 44
شکل ‏3 6 دیاگرام شیلدز 46
شکل ‏3 7 نمودار تغییر آبشستگی بر حسب زمان 49
شکل ‏3 8 نمودار دانه بندی ذرات رسوب 51
شکل ‏3 9 نمایی از فلوم مورد آزمایش 52
شکل ‏3 10 ارتفاع سنج ( متر لیزری ) 53
شکل ‏3 11 ریل برای جابه جایی متر لیزری 54
شکل ‏3 12 سیستم تامین آب 55
شکل ‏3 13 دبی سنج الکتریکی – مانیتور قرائت دبی 55
شکل ‏3 14 شیر کنترل دبی 56
شکل ‏4 1 شکل چاله آبشستگی اطراف پایه 3 سانتیمتری 62
شکل ‏4 2 شکل چاله آبشستگی اطراف پایه 2 سانتی متری 63
شکل ‏4 3 درصد کاهش آبشستگی برای اشکال متفاوت طوق، طول و ترازقرارگیری ششش آن نسبت به پایه 3 سانتی متری 66
شکل ‏4 4 مقایسه روشهای کنترل آبشستگی – درصد کاهش عمق و حجم شششش آبشستگی نسبت به تک پایه 3 سانتیمتری 67
شکل ‏4 5 درصد کاهش عمق و حجم آبشستگی در روشهای ترکیبی کنترل شششش آبشستگی در پایه 3 سانتی متری نسبت به حالت شاهد 70
شکل ‏4 6 شکل چاله آبشستگی در حالت G2 71
شکل ‏4 7 شکل چاله آبشستگی درحالت G3 72
شکل ‏4 8 شکل چاله آبشستگی در حالت G2V 73
شکل ‏4 9 چاله آبشستگی در حالت G3V 74
شکل ‏4 10 مقایسه عمق آبشستگی درحالت G2 نسبت به پایه 2 سانتی متری 76
شکل ‏4 11 مقایسه درصد کاهش عمق آبشستگی در حالت G2 نسبت به شششششششش پایه 2 سانتی متری 77
شکل ‏4 12 مقایسه درصد کاهش آبشستگی نسبت به حالت G2 78
شکل ‏4 13 مقایسه عمق آبشستگی در حالت G3 نسبت به پایه 2 سانتی متری 81
شکل ‏4 14 مقایسه درصد کاهش آبشستگی در حالت G3 نسبت به پایه 2 سانتی متری 81
شکل ‏4 15 مقایسه درصد کاهش آبشستگی نسبت به حالت G3 82
شکل ‏4 16 چاله آبشستگی در حالت P و خطوط تراز (cm) 86
شکل ‏4 17 چاله آبشستگی در حالت G2-P و خطوط تراز (cm) 86
شکل ‏4 18 چاله آبشستگی در حالت G3-P و خطوط تراز(cm) 87
شکل ‏4 19 چاله آبشستگی در حالت G2V و خطوط تراز (cm) 87
شکل ‏4 20 چاله آبشستگی در حالت G2V-P و خطوط تراز (cm) 88
شکل ‏4 21 چاله آبشستگی در حالت Cq و خطوط تراز (cm) 89
شکل ‏4 22 چاله آبشستگی در حالت G2-Cq و خطوط تراز (cm) 89
شکل ‏4 23 چاله آبشستگی در حالت G3-Cq خطوط تراز (cm) 90
شکل ‏4 24 چاله آبشستگی در حالت S خطوط تراز (cm) 90
شکل ‏4 25 چاله آبشستگی در حالت C2.5D و خطوط تراز (cm) 91
شکل ‏4 26 چاله آبشستگی در حالت P-Cq و خطوط تراز (cm) 92
شکل ‏4 27 چاله آبشستگی در حالت P-Sخطوط تراز (cm) 93
شکل ‏4 28 چاله آبشستگی در حالت P-S-Cq 94
شکل ‏4 29 چاله آبشستگی در حالت P-C2.5D-S و خطوط تراز (cm) 94
شکل ‏4 30 شکل چاله در حضور طوق لوزی شکل و خطوط تراز (cm) 95
فهرست جدول ها
جدول ‏2 1 معادلات حاکم بر آبشستگی پایه پل 21
جدول ‏2 2ضریب با توجه به زاویه برخورد و نسبت طول به عرض پایه 22
جدول ‏2 3 ضریب با توجه به وضعیت بستر 22
جدول ‏2 4 درصد کاهش آبشستگی با استفاده از طوق 31
جدول ‏4 1 مشخصات آزمایش در تک پایه و گروه پایه 59
جدول ‏4 2 جدول نامگذاری آزمایشات در تک پایه 60
جدول ‏4 3 جدول آزمایشات و نام گذاری آن در گروه پایه 61
جدول ‏4 4 مقایسه درصد کاهش آبشستگی در ترازهای مختلف بستر در طوق شششش مربعی و دایره ای نسبت به حالت شاهد 64
جدول ‏4 5 درصد کاهش عمق و حجم آبشستگی برای طوق با اشکال متفاوت،ششششش طول یکسان D5/2 و تراز بستر D1/0 نسبت به پایه 3 سانتی متری 65
جدول ‏4 6 مقایسه روشهای کنترل آبشستگی در کاهش عمق و حجم چاله شششش آبشستگی نسبت به تک پایه 3 سانتیمتری 67
جدول ‏4 7 مقایسه روشهای ترکیبی در کاهش عمق و حجم آبشستگی در تک پایه شششش 3 سانتی متری نسبت به حالت شاهد 69
جدول ‏4 8 مقایسه روش های کاهش آبشستگی در حالت G2 نسبت به پایه ششششششش 2 سانتی متری 76
جدول ‏4 9 مقایسه عمق و درصد کاهش آبشستگی در حالت G3 نسبت به پایه شششششش 2 سانتی متری 80
جدول ‏4 10 مقایسه روشهای کاهش عمق و در صد آبشستگی در حالت G2Vششششش نسبت به تک پایه 2 سانتی متری 83
جدول ‏4 11 مقایسه روشهای کاهش عمق و درصد آبشستگی در حالت G3V شششش نسبت به پایه 2 سانتی متری 83
فهرست نمادها
A سطح مقطع جریان
B عرض پایه در پایه مستطیلی
B عرض طوق
d16 قطری که 16% رسوبات از آن ریزترند
d50 قطر متوسط ذرات
d84 قطری که 84% رسوبات از آن ریزترند
قطری که 95% رسوبات از آن ریزترند
D قطر پایه
DS عمق آبشستگی
DSc عمق آبشستگی با طوق
DSf عمق آبشستگی پایه جلویی در گروه پایه در مسیر جریان
DSi حداکثر عمق آبشستگی در گروه پایه
Fr عدد فرود
G شتاب ثقل
H ارتفاع طوق نسبت به سطح آزاد آب
ضریب شکل پایه
ضریب زاویه برخورد آب به پایه
ضریب مربوط به بستر
ضریب مربوط به لایه محافظ حفره آبشستگی
ضریبی برای پایه های عریض در عمق کم آب
Kps فاکتوری برای پایه های دوتایی عمود بر مسیر جریان
L طول کانال
La طول نیم پایه
Lp طول پایه در جهت جریان
LS طول شکاف
N ضریب زبری مانینگ
Q دب در واحد عرض
Q دبی
Re(D) عدد رینولدز پایه
Re(h) عدد رینولدز جریان
Re* عدد رینولدز مرزی
فاصله پایه ها در گروه پایه
S شیب کانال
T مدت زمان آزمایش
te زمان تعادل
U* سرعت برشی
U*c سرعت برشی بحرانی
V سرعت متوسط سیال
Vc سرعت بحرانی
W عرض کانال
Ws بازشدگی شکاف
y0 عمق آب در بالادست پایه
Α زاویه راس شمع های فداشونده
Β زاویه قرارگیری پایه نسبت به مسیر جریان
µ لزجت دینامیکی سیال
Υ لزجت سینماتیکی
Ρ جرم مخصوص سیال
ρs جرم واحد حجم مواد بستر
σg انحراف معیار ذرات رسوب
τs تنش برشی بحرانی
ضریب شکل طوق
Φ زاویه ایستایی ذرات

[PDF]ﻮرت ﺻ ﻫﺎي ﻓﺪا ﺷﻮﻧﺪه، ﻃﻮق و ﺷﮑﺎف ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺷﻤﻊ آﺑﺸﺴﺘ – نشریه …

توسط زمردیان – ‏2016
ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد . ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن. : آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ، ﺷﻤﻊ ﻓﺪا ﺷﻮﻧﺪه، ﻃﻮق، ﺷﮑﺎف. ، ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ . -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. وﻗﻮع آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﺎي ﭘﻞ از. ﻋﻤﺪه. ﺗﺮﯾﻦ دﻻ. ﯾﻞ. ﺗﺨﺮﯾﺐ آن. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ. آن،. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ. دﺳﺖ آوردن راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ. آن ﺿﺮوري. اﺳﺖ. ﺑﻪ. ﻃﻮرﮐﻠﯽ دو روش اﺳﺎﺳﯽ. ﺑﺮاي. ﮐﻨﺘﺮل. آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد، روش. ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺴﺘﺮ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ را ﮐﻨﺘﺮل …

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل دسته: مهندسی آب بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 5946 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 157. هدف از این پایان نامه بررسی اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل می باشد …

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

چکیده اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل: یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک، بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل است. آبشستگی موضعی پتانسیل به خطر انداختن تمامیت ساختاری پایه پل را دارد، بنابراین زمانیکه فونداسیون پایه ضعیف شد، موجب شکست آن میشود. برای طراحی ایمن …

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل. چکیده: یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک، بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل است. آبشستگی موضعی پتانسیل به خطر انداختن تمامیت ساختاری پایه پل را دارد، بنابراین زمانی که فونداسیون پایه ضعیف شد، موجب شکست آن می شود. برای طراحی …

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

بنابراین باید به طریقی این آبشستگی را کم کنیم. روش های هیدرولیکی و غیر هیدرولیکی برای کاهش عمق آبشستگی وجود دارد. روش های هیدرولیکی با انحراف جریان از اطراف پایه پل باعث کاهش آبشستگی می شوند. روش های به کار رفته در این پژوهش نیز از نوع روش های هیدرولیکی است. شمع فداشونده، طوق و شکاف با انحراف جریان از اطراف …

اثر-شمع-فداشونده-با-حضور-شکاف-و-طوق-در-کاهش-عمق …

… ثبت نام همکار تبلیغ کننده. بلوک کد اختصاصی. محصولاتی که دارای عبارت ‘اثر-شمع-فداشونده-با-حضور-شکاف-و-طوق-در-کاهش-عمق-آبشستگی-موضعی-پایه-پل’ هستند. اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل · اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل.

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – دسته: مهندسی آب بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۵۹۴۶ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۱۵۷. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی آبسازه های آبی اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل …

: اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ – دانلود پروپوزال آماده: اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل. فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف. مهندسی کشاورزی مهندسی آب-سازههای آبی. قسمت هایی از پروپوزال: ۱- بیان مسأله:.

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

۲۵ مهر ۱۳۹۶ – اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل : پایان نامه ارشد کشاورزی. کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان …

اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل. چکیده: یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک، بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل است. آبشستگی موضعی پتانسیل به خطر انداختن تمامیت ساختاری پایه پل را دارد، بنابراین زمانی که فونداسیون پایه ضعیف شد، موجب شکست آن می …

پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه

پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه

دانلود پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه
دسته بندی عمران
بازدید ها 18
فرمت فایل doc
حجم فایل 1050 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53

پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته عمران

پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه

مقدمه
علت اصلی شکست در اکثر پل های جهان، آبشستگی موضعی در اطراف پایه ی پل است. مشکل آبشستگی در اطراف پایه پل به طور گسترده توسط محققان مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. از جمله این افراد می توان به چابرت ، لارسن ، ملویل، اتما ، بیکر ، ساترلند ، رادکیوی ، شن ، درگاهی ، احمد ، کومار ، گراف ، و… اشاره کرد ( بگ و بگ ، 2013). قبل از پرداختن به مسئله آبشستگی ابتدا لازم است با مفهوم آبشستگی آشنا شده و مکانیزم آبشستگی و الگوی جریان اطراف پایه پل را به خوبی شناخته شود.
آبشستگی به معنی جدایی رسوب از اطراف یا نزدیکی و حمل آن توسط جریان است. این عمل باعث کاهش سطح بستر از اطراف سازه شده و فونداسیون سازه نمایان می شود. با این عمل تمامیت ساختاری سازه به خطر می-افتد (وزارت نیرو نشریه 594، 1390).
یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک، بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل است. آبشستگی موضعی پتانسیل به خطر انداختن تمامیت ساختاری پایه پل را دارد، بنابراین زمانی که فونداسیون پایه ضعیف شد، موجب شکست آن می شود. برای طراحی ایمن و مقرون به صرفه لازم است که آبشستگی اطراف پایه کنترل شود. آبشستگی موضعی اطراف پایه پل به دلیل جدایی جریان و توسعه گردابه-های ایجاد شده اطراف پایه رخ می دهد. روش های مختلفی برای برای پیشگیری و کاهش آبشستگی اطراف پایه از جمله شمع فداشونده، طوق و شکاف ارائه شده است. این روش ها با انحراف جریان از اطراف پایه باعث کاهش جریان و آبشستگی موضعی می شوند.
فهرست مطالب
مقدمه
11 – مروری بر پژوهشهای پیشین 12
11-1 مقدمه 12
11-1-1 آبشستگی 13
11-1-2 انواع آبشستگی 13
11-1-2-1 آبشستگی عمومی (طبیعی) 14
11-1-2-2 آبشستگی در اثر کاهش مقطع 14
11-1-2-3 آبشستگی موضعی 15
11-1-3 آبشستگی از نظر حمل رسوب 16
11-1-3-1 آبشستگی در آب زلال 18
11-1-3-2 آبشستگی در بستر زنده ( حاوی رسوب ) 19
11-1-4 مکانیزم آبشستگی موضعی در تک پایه 21
11-1-5 مکانیزم آبشستگی در گروه پایه 23
11-1-6 منطقه جداشدگی خطوط جریان اطراف پایه پل 25
11-2 آبشستگی پایه 26
11-3 روشهای کاهش آبشستگی و توصیه ها 32
11-3-1 ایجاد پوشش حفاظتی در اطراف پایه 33
11-3-2 کاهش قدرت گردابهها 33
11-3-2-1 شمع فداشونده 34
11-3-2-2 شکاف 37
11-3-2-3 طوق 40
11-3-2-4 صفحات مستغرق 44
11-3-2-5 روشهای تلفیقی 44
11-4 گروه پایه 46
11-5 کمبود مطالعات گذشته 49
منابع 50
فهرست شکل ها
شکل ‏2 1 نمودار تغییرات آبشستگی نسبت به سرعت جریان 13
شکل ‏2 2 نمودار تغییرات آبشستگی برحسب زمان 14
شکل ‏2 3 مکانیزم آبشستگی موضعی اطراف تک پایه 16
شکل ‏2 4 مکانیزم آبشستگی اطراف گروه پایه دوتایی عمود بر جهت جریان 17
شکل ‏2 5 منطقه جداشدگی جریان در پشت پایه 19
شکل ‏2 6 چیدمان عرضی پیشنهادی هاکو و همکاران 26
شکل ‏2 7 پایه خطوط جریان اطراف پایه با (الف) پایه بدون شکاف (ب)S10 (ج)S20 (د)S30 28

پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه – وب آرشیو

۱۶ دی ۱۳۹۶ – دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته عمران. پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه. مقدمه. علت اصلی شکست در اکثر پل های جهان، آبشستگی موضعی در اطراف پایه ی پل است. مشکل آبشستگی در اطراف پایه پل به طور گسترده توسط محققان مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. از جمله این افراد می توان به چابرت ، لارسن ، ملویل، اتما …

مرکز دانلود فایل نگارا | پیشینه آبشستگی و آبشستگی …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه دسته: عمران بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1050 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53. دانلود پیشینه آبشستگی و آبشستگی پایه …

مقاله بررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پل ها …

آبشستگی موضعی از جمله مهمترین مسائلی است که همواره گریبان گیر طراحان سازه های هیدرولیکی به ویژه پایه و تکیه گاه پل ها روی رودخانه ها بوده است. در این تحقیق پایه با عملکرد کابل، صفحات مستغرق و اثر توام این روش ها در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه استوانه ای به بررسی شده است. بدین منظور پایه استوانه ای به قطر 3 …

[PDF]اثر متقابل پایه و تکیه¬گاه پل بر آبشستگی موضعی در …

توسط عرب – ‏2016
تاریخ دریافت: 31. /2/. 93. تاریخ پذیرش: 29. /2/. 94. چکیده. مس. أ. له آبشستگی موضعی در اطراف پایه و تکیه. گاه پل در سال. های اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی. قرار گرفته است. این در. حالی است که مطالعات اندکی از تأ. ثیر فا. صله پایه از تکیه. گاه روی آبشستگی پایه و تکیه. گاه پل موجود می. -. باشد. با توجه …

بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي …

۱۹ خرداد ۱۳۹۵ – 2-2- مکانيزم آبشستگي در اطراف سازه‌هاي آبي- 13. 2-3- روش های مطالعه و بررسی پدیده آبشستگی- 17. 2-3-1- روش تئوری- 17. 2-3-2- روش تجربی- 17. 2-3-3- روش عددی- 18. 2-4- پیشینه تحقیق- 19. 2-4-1- مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ آزمایشگاهی در جهان و ایران- 19. 2-4-2- مروری بر مطالعات عددی آبشستگی پایه پل در …

[PDF]اثر آبشکن بر کاهش عمق آبشستگی اطراف پایه پل‌ها در پیچ …

توسط زارع – ‏2016
۲۹ شهریور ۱۳۹۱ – ﭼﮑﻴﺪﻩ. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﭘﻞ. ﻫﺎ، ﻭﻗﻮﻉ ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺍﺯ. ﺍﻳﻨﺮﻭ. ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘ. ﻠﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ. ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ. ﻫﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺸﮑﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻮﻩ. ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺁﺑﺸﮑﻦ ﻧﻔﻮﺫﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ ﺍﺳـﺘﻮﺍﻧﻪ. ﺍﻱ.

[PDF]بررسي روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه – آب و …

توسط شریعتی – ‏2015
بررسي روش های کنترل آبشستگی موضعی. اطراف پایه پل. 2*، سعيدرضا خداشناس1حسين شریعتی. 1و2- به ترتیب دانشجوی دکتری سازه های آبی و دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده. کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد. (E-Mail:khodashenas@ferdowsi.um.ac.ir *)نویسنده مسئول،. تاریخ دریافت: 93/8/5. تاریخ پذیرش: 93/11/30. چکيده.

[PDF]ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎه ﭘﻞ ﺑﺮ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ و اﻟﮕﻮي ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕ 1

توسط خادمی – ‏2016 – ‏مقالات مرتبط
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. : 25. /. 12. /. 93. ﭼﮑﯿﺪه. 1. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف. : ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾـﺎدي در ﺧـﺼﻮص ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم آﺑﺸـﺴﺘﮕﯽ اﻃـﺮاف ﺳـﺎزه. ﻫـﺎي ﻫﯿـﺪروﻟ. ﯿﮑﯽ. ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص ﭘﻞ. ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و روش. ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ. ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﯾﺎ ﮐـﺎﻫﺶ آﺑﺸـﺴﺘﮕﯽ در اﻃـﺮاف. آن. ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﻧﺪ. در زﻣﯿﻨﻪ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ اﻃﺮاف ﭘﻞ. ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﯿﻪ. ﮔـﺎه، در. ﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي …

[PDF]ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ زدﮔﯽ زﺑﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺮون ﻫ

توسط رحیمی نیا – ‏2016 – ‏مقالات مرتبط
ﺟﻠﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ،. 1395 http://jwsc.gau.ac.ir. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺮون. زدﮔﯽ زﺑﺮي. ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ. اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن روي ﭘﺮوﻓﯿﻞ. ﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺋﻢ. *. اﺣﻤﺪ رﺣﯿﻤﯽ. ﻧﯿﺎ. 1،. ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺣﯿﺪرﭘﻮر. 2. و. ﺣﺎﻣﺪ ﺷﻬﺴﻮاري. 1. 1. داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎر. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺳﺎزه. ﻫﺎي آﺑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن،. 2. اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. : 21. /7/. 94. ؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. : 28. /9/.

بررسی تاثیرات ناشی از آبشستگی اطراف فونداسیون پایه‌های …

خاک و سازه می‌باشد. به همین منظور بعد از مدل‌سازی کل سازه پل مورد مطالعه (پل رودخانه حلًه) و همچنین تک پایه P3 در نرم‌افزار SAP2000 و همچنین مدل‌سازی تک‌ پایه P3 از پل مورد مطالعه در نرم‌افزار FB-Multipier، تحلیل‌هایی از قبیل تحلیل مودال، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی برای دو نوع بار ترافیکی سبک و سنگین و همچنین تحلیل …

طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مراحل اجرایی آن در شرکتهای تولیدی

طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مراحل اجرایی آن در شرکتهای تولیدی

هدف از این طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مراحل اجرایی آن در شرکتهای تولیدی می باشد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 14
فرمت فایل doc
حجم فایل 341 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مراحل اجرایی آن در شرکتهای تولیدی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مراحل اجرایی آن در شرکتهای تولیدی

چکیده
قیمت تمام‌ شده هر واحد کالا از مباحث اساسی و تأثیرگذار در بقاء بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد و بنگاه‌های اقتصادی برای این‌که بتوانند در بازار رقابت فعالیت داشته باشند و از گردونه بازار خارج نشوند، می‌بایست به نحوی قیمت تمام‌ شده را محاسبه نمایند که به واقعیت نزدیک باشد تا بتوانند با درصد حاشیه سود مناسب به سود مد نظر دست پیدا کنند. در روش سنتی محاسبه بهای تمام‌ شده، تسهیم هزینه‌ها به نحوی است که هزینه‌های سربار به یک نسبت مساوی بین تمام کالاهای که در خط تولید وجود دارند، تسهیم می‌گردد. این موضوع باعث می‌شودکه روش قیمت‌گذاری کالاها دقیق و بهینه نباشد و باعث تضعیف رقابت بنگاه در بازار شود. امروزه تعیین قیمت کالاها یکی از موارد نفوذ در بازار و تعیین‌کننده سهم بازار بیشتری برای هر بنگاه اقتصادی می‌باشد و شرکت‌های که بتوانند هزینه‌های خود را کنترل نمایند و همچنین قادر باشند که برای کالاها مختلف تولیدی خود با توجه به بهای تمام‌ شده قیمت مطلوب در نظر بگیرند سهم بیشتری از این بازار را خواهند داشت.

تاکنون سیستم‌های بسیاری جهت هزینه‌یابی خدمات و محصولات، کاهش هزینه‌ها، بهبود مستمر، ارزیابی عملکرد و در نهایت افزایش ارزش ارائه شده است. سیستم‌های سنتی هزینه‌یابی با استفاده از چند محرک هزینه گزارش های مالی را به طور گمراهانه پشتیبانی می­کردند و اطلاعات تحریف شده ارائه می­دادند. یکی از روش­های جدید، سیستم هزینه‌یابی مدیریت برمبنای فعالیت است که مزایای چشمگیری نسبت به روش­های سنتی هزینه‌یابی برمبنای حجم دارد (ناصری و عرب مازار، 1384).

بنابر این، شرکت‌ها تصمیم به پیاده سازی و استقرار سیستم‌های ABM/ABC گرفتند تا از مزایای فراوان آن بهره‌مند شوند. هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را می‌توان بسط تکامل‌یافته‌ای از روش تخصیص دو مرحله‌ای هزینه تلقی کرد که شالوده سیستم‌های نوین هزینه‌یابی صنعتی و محاسبه بهای تمام‌ شده محصولات و به تبع آن قیمت‌گذاری فروش محصولات است. در ABM/ABC فعالیت به عنوان موضوع هزینه‌یابی تأکید می‌شود، زیرا فعالیت عامل اصلی ایجاد هزینه است. در این سیستم ابتدا هزینه‌ها به فعالیت‌ها و سپس از طریق فعالیت‌ها به موضوعات دیگر (مانند محصولات، خدمات، دوایر) تخصیص می‌یابد. پس از مشخص شدن هزینه‌ها، مدیران به فعالیت‌ها بیشتر توجه می‌کنند و حساسیت بیشتری نسبت به فعالیت‌ها نشان می‌دهند (حسن­زاده و همکاران، 1391).

کلمات کلیدی:

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقدمه
امروزه رقابت جز لاینفک همه شرکت‌ها اعم از تولیدی و خدماتی است. لذا برای ادامه بقا از دیدگاه بازاریابی، بنگاه‌های اقتصادی حداقل می‌بایست به چهار عامل تأثیرگذار بر فروش محصولاتشان توجه داشته باشند. یکی از این عوامل قیمت فروش است و به‌طور سنتی قیمت فروش هر محصول از بهای تمام‌ شده به‌اضافه میزان سود مورد نظر به دست می‌آید، پس اگر بنگاه اقتصادی بتواند قیمت تمام‌ شده خود را کاهش دهد در نتیجه خواهد توانست قیمت فروش خود را کاهش داده و از نظر قیمتی با فرض ثابت بودن سایر عوامل رقبا را از میدان رقابت بیرون نماید. از طرف دیگر با کاهش هزینه‌های غیر ضروری امکان کاهش قیمت برای بنگاه به وجود آمده و می‌تواند قیمت خود را به نحوی تعیین کند تا مصرف‌کنندگان مبلغ کمتری برای کالای او مصرف نموده و از باقی‌مانده پول برای ارضای سایر نیازهای خود استفاده کنند، و یا از مبلغ باقیمانده برای پس‌انداز استفاده نمایند که این موضوع باعث تشکیل پس‌انداز در جامعه شده و در نهایت بنگاه‌های اقتصادی از پس‌انداز ایجاد شده استفاده می‌کنند. بنابر این قیمت تمام‌ شده یکی از مباحث عمده‌ای است که بنگاه‌های اقتصادی به آن توجه خاصی باید داشته باشند.
روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ازجمله روش‌های است که می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را در رسیدن به اهداف خود کمک نماید. این روش تقریباً از دهه 1980 به بعد در سازمان‌ها مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه‌ها در دو مرحله، قادر شد تا میزان بهای تمام‌ شده کالاها و خدمات سازمان‌ها به‌صورت دقیق محاسبه نماید.
نظام هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت از ابتدا در سازمان‌های تولیدی مطرح و تکامل یافت؛ اما با مشخص شدن نتایج مثبت حاصل از به‌کارگیری آن، این سیستم در سازمان‌های خدماتی نظیر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، بانک‌ها و رستوران‌ها نیز به کار گرفته شد و نتایج مناسب و مفیدی حاصل گردید. نتیجه پژوهش فاستر در آمریکا نشان داد که روش سنتی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را برای تصمیم‌گیری مدیران فراهم کند. طبق نظرسنجی از مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکا 51 درصد معتقد بودند که روش سنتی اطلاعات کافی برای هزینه‌یابی خدمات فراهم نمی‌کند. 45 درصد مدیران عقیده داشتند، اطلاعات این روش، دقیق و واقعی نیست و در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد (زنگنه، 1391).
نتیجه یک مطالعه در آمریکا نشان می‌دهد که 36 درصد از شرکت‌های آمریکایی مورد مطالعه، از نظام هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت استفاده می‌کنند. این سیستم نه‌ تنها در واحدهای تولیدی کشورهای غربی، بلکه در سازمان‌های خدماتی نیز به کار گرفته و اخیراً کاربرد وسیعی در صدها سازمان پیداکرده است (زنگنه، 1391).سابقه استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مؤسسه‌های آموزشی، اگرچه بسیار محدود ولی به اواخر دهه 1980 بازمی‌گردد. یکی از اولین انتشارات در این زمینه مربوط به پورت و برک است. آن‌ها متذکر شدند که مؤسسه‌های آموزش عالی در واقع یک تولیدکننده یا عرضه‌کننده چند محصولی هستند که باید محصولات خود را در یک بازار رقابتی به فروش رسانند. اگر قیمت این محصولات بسیار بالا باشد، خطر از دست دادن بازار به نفع رقیب وجود دارد و اگر خیلی کم باشد با خطر ضرر و زیان مواجه خواهند بود؛ بنابر این باید بتوان قیمت این محصولات را بر اساس قیمت تمام‌ شده تعیین کرد تا ارزش واقعی آن معلوم شود و بتوان بین تولید محصولات یا ارائه خدمات مختلف توازن برقرار کرد و اولویت‌بندی نمود؛ این امر بیشترین مزیت رقابتی را برای مؤسسه‌های آموزشی و خدماتی، به همراه خواهد داشت (عباسی و صابری، 1386).
فهرست مطالب
2-1- مقدمه 20
2-2- ماهیت حسابداری صنعتی 21
2-3- کاربرد حسابداری صنعتی 21
2-4- اهداف هزینه‌یابی 22
2-5- هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر 22
2-6- عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌ شده محصول 23
2- 6-1- هزینه‌های مواد مستقیم 23
2-6-2- هزینه‌های دستمزد مستقیم 23
2-6-3- هزینه‌های غیرمستقیم تولید 24
2-6-3-1- سربار متغیر کارخانه 24
2-6-3-2- سربار ثابت کارخانه 24
2-7- هزینه‌های دوره و هزینه‌های محصول 25
2-8- روش‌های موجودی برداری دائمی و ادواری 26
2-9- برخی اصطلاحات متداول در حسابداری مدیریت 27
2-10- هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت 28
2-10-1- روش‌های تخصیص هزینه‌های سربار 31
2-10-1-1- تخصیص کلی سربار 31
2-10-1-2- تخصیص برحسب دوایر 32
2-10-1-3- تخصیص برحسب فعالیت 33
2-11- طراحی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت 38
2-11-1- مدل ادغامی 38
2-11-2- مدل اختصاصی 39
2-12- درست به ‌موقع و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت 44
2-13- مدیریت بر مبنای فعالیت 44
2-14- محاسن و معایب هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت 46
2-15- نتیجه‌گیری در رابطه با سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت 48
2-16- روش‌های تعیین محرک هزینه 49
2-17- محرک هزینه و دادهکاوی 50
2-18- محرک هزینه و تحلیل عاملی 51
2-19- مراحل اجرایی روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکت‌های تولیدی 53
2-20- مروری بر مطالعات انجام‌ شده در داخل کشور 59
2-21- مروری بر مطالعات انجام‌ شده در خارج از کشور 64
2-22- آشنایی با شرکت مورد تحقیق 70
2-22-1- تاریخچه شرکت مورد مطالعه 70
2-22-2- خط مشی کیفیت 72
2-22-3- محصولات تولیدی شرکت 73
2-22-3-1- واحد برنامه‌ریزی 74
2-22-3-2- واحد قیچی 74
2-22-3-3- واحد لوله‌سازی 74
2-22-3-4- واحد پروفیل‌سازی 75
2-22-3-5- واحد تست و آزمایش 75
2-22-3-6- واحد گالوانیزه 76
2-22-3-7- واحد رزوه 77
2-22-3-8- ضایعات 77
منابع
فهرست شکل ها و نمودارها
شکل (‏2 1): عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌ شده محصول 25
شکل (‏2 2): رابطه بین میزان استفاده از تکنولوژی و هزینه‌ها 31
شکل (‏2 3): هزینه‌یابی دو مرحله‌ای بر حسب دایره 33
شکل (‏2 4): الگوی دوبعدی ABC 36
شکل (‏2 5): هزینه‌یابی دومرحله‌ای بر حسب فعالیت 42
شکل (‏3 1): مدل مفهومی تحقیق با رویکرد AHP 98
نمودار (‏4 1): میزان درآمد پس از کسر هزینه‌های سربار (میلیون ریال) 115
نمودار (‏4 2): هزینه سربار محاسبه شده برای هر تن از محصولات مختلف به دو روش سنتی و ABC 117
فهرست جداول
جدول (‏2 1): سطوح و نمونه‌هایی از فعالیت‌ها، هزینه‌ها و مبانی تخصیص 41
جدول (‏2 2): مقایسه روش ABC با روش هزینه‌یابی سنتی 43

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در …

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی. دکتر سعید سعیدا (مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد) لیلا شیخ پور پروین وزیری (دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مالی) Dr.saieda@gamil.com. Leila_sheikhpoor@yahoo.com. Bmg_mo_t3@yahoo.com چکیده هزينه يابي مبتني بر فعاليت از …

رویکردی جهت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای …

واژه های کلیدی : سیستم هزینه یابی سنتی، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، محرک هزینه مقدمه موسسه هاي توليدي در بازار هاي جهاني امروز از هرنظر با رقابت فزاينده اي روبرو هستند.شركت ها بايد سريع واكنش نشان دهند و محصولات خودرا با كيفيتي بالا وهزينه اي پايين توليد كنندتادراين محيط موفق باشند.مديران ارشد براي تصميم …

[PPT]ABC روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت – شرکت مهندسی مالی …

روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، سیستم طرح ریزی هزینه ها با تاکید بر فرایند مستمر بهسازی است . در این روش … برمبنای این اصول، طراحی سامانه هزینه‌یابی فعالیت‌محور به مراحل مختلف قابل طبقه‌بندی است، فرایند طراحی سامانه هزینه‌یابی فعالیت‌محور با «‌شناسایی اهداف» سامانه آغاز و با «‌اجرای برنامه» پایان می‌یابد. 15. شرکت …

هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) – حسابدار

مراحل اجرایی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی : مرحله اول : تشکیل کمیته طراحی سیستم : این سیستم هزینه یابی نیازمند به اطلاعات از بخشمای مختلف شرکت اعم از مالی , فرایند, مهندسی بوده بنا براین باید از تخصص …. هزینه فعالیت – سرپرستی کل ساعات سرپرستی اعلام شده از فرایند تولید 100ساعت میباشد …

[PPT]سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

در سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم ، بهای تمام شده هر محصول عبارت است از مجموع هزینه های مواد مستقیم ، کار مستقیم و ساربار ساخت تخصیص یافته. … در شرکت آلفا برای اجرای سیستم ABC ، مطالعات لازم انجام و در مرحله اول، 8 فعالیت عمده شناسایی شد که در چهار طبقه اصلی قرار می گیرد. … 15 مرحله تعداد مراحل بودجه شده تولید.

[PPT]تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت – uploads.pptfa.com

تهیه کننده: مریم علی نیا. دانشجوی واحد علوم و تحقیقات رشت. بهار91. مروری بر سیستم هزینه یابی سنتی و مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت : زمانی که شرکت ها به تخصیص درست و مناسب تر هزینه های غیر مستقیم تولیدی(سربار) نیاز پیدا کردند ، توجه جدی محافل دانشگاهی و حرفه ای به رابطه ی بین فعالیت هابیشتر جلب شد.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستانها و شرکتهای …

مراحل اجرایی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی … سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های …. ۱ _۶ ) تعیین زمان طراحی و اجرای سیستم ABC.

[PDF]بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی …

۲۲ آذر ۱۳۹۱ – سازمان های غیر دولتی و خصوصی به سمت استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت )ABC( )در مقایسه با سایر روش های. بودجه بندی عملیاتی، یعنی روش بهای تمام … اجرایی ناگزیر به اصالحات ساختاری در زمینه اتخاذ سیاست هایی برای کاهش هزینه تولیدکاال و خدمات و همچنین تجدید نظر در. کمیت و کیفیت خدمات برای …

[PDF]هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت كشتي سازي

در اين مقاله که براساس پژوهش انجام شده در يک شرکت کشتی سازی ارائه شده است، چگونگي تجزيه وتحليل ،. شناسايي وتعيين فعاليت هاي اصلي در کارخانه کشتي سازي، طراحي و روش به کارگيري سيستم هزينه يابي بر. مبناي فعاليت در صنعت کشتي سازي برای محاسبه بهای تمام شده شناور لندينگ کرافت ونتايج حاصل از تفاوت آن.

هزینه یابی برمبنای فعالیت abc > نرم افزار حسابداری بهین …

هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC). رشد تکنولوژی وصنعت در ابعاد مختلفوبه طبع آن پیچیدگی در فعالیتهای یک شرکت ایجاب می کندیک سیستم هزینه یابی مناسبکه توانایی شناخت فعالیتهاوسنجش تاثیرآن فعالیتهارا برهزینه های شرکت را داشتهباشد طراحی گردد. بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینههای سربارتنها بر اساس حجم …

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی

هدف این مقاله ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی می باشد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 17
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی

*قابل استفاده در رشته های مدیریت و امور مالی
چکیده
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت از ابزارهای کارآمد مدیریت هزینه در حسابداری مدیریت است که می تواند جهت محاسبه و ارائه بهای تمام شده دقیق از یک طرف و کمک به شناسایی فعالیت های فاقد ارزش از طرف دیگر سودمند باشد.در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مختلف در زمینه مدیریت هزینه بررسی های لازم انجام شده است که با توجه به این بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که دو روش برای مدیریت هزینه وجود دارد : سیستم هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) .
با توجه به نارسائی های سیستم های هزینه یابی سنتی از قبیل : عدم توانائی در ارائه اطلاعات بهای تمام شده خصوصاً در سازمانهای دارای تنوع خدمات ، استفاده از مبنای مشترك و واحد برای تخصیص هز ینه ها ، عدم تهیه اطلاعات دقیق در مورد بهای تمام شده ، ناتوانی در نشان دادن بهبود عملكردها در فرایند ها عملیاتی، بر آن هستیم تا در این مقاله ضمن برشمردن كاستی های سیستم هزینه یابی سنتی به معرفی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت كه فاقد بسیاری از نقا ط ضعف سیستم هزینه یابی سنتی است، بپردازیم . مقایسه این دو سیستم هزینه یابی را در جدولی در معرض دید مدیران و دانشجویان قرار داده ایم .
هدف این مقاله معرفی رویکردهزینه یابی بر مبنای فعالیت و برشمردن مزایا ی بهره گیری از آن در شرکت های تولیدی است.
کلمات کلیدی :

سیستم هزینه یابی سنتی

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

سیستم ABC در شرکتهای تولیدی

مقدمه
با تسریع خصوصی سازی در سالهای اخیر و بازنگری اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکتها و صنایع به بخش خصوصی و حرکت به سمت کوچک شدن حجم دولت و پویا تر شدن بخش خصوصی در اقتصاد جامعه از یک طرف و لزوم پیوستن به سازمان تجارت جهانی که مستلزم فعالیت شرکتها و مؤسسات در دنیای تجارت بدون مرز می باشد و تلاش واحدهای اقتصادی جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین المللی از طرف دیگر ، لاجرم بحث مدیریت هزینه در شرکتها و صنایع جامعه ایران اهمیت فزاینده ای خواهد یافت.امروزه، حسابداران مدیریت با ارائه تکنیک های مدیریت هزینه ، نشان داده اند که عامل اصلی موفقیت هر سازمانی ، مدیریت فعالیت های آن سازمان است. زیرا فعالیت ها مصرف کننده اصلی منابع بوده و برای کاهش هزینه ها و ارائه خدماتی با کیفیت بالا تر مدیریت صحیح هزینه ها ضروری است.
با افزایش سهم فن آوری و سایر اجزای هزینه های سربار در تولید کالاها و خدمات ، روشهای هزینه یابی سنتی، اطلاعات صحیح در مورد هزینه سر بار و تسهیم آن فراهم نمی آورد در حالیکه اطلاعات بهای تمام شده محصولات، خدمات و مشتریان از مهمترین اطلاعات مالی است که برای تصمیمات مدیریت مورد نیاز است. برآورده نشدن اطلاعات مورد نیاز مدیریت با بهره گیری از سیستم های هزینه یابی سنتی، واحدهای اقتصادی را به سمت استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) متمایل کرده است.
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به نشانه و معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند.
فهرست مطالب
ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی 1
چکیده 1
مقدمه 2

سیستم های هزینه یابی سنتی و نارساییهای آن 3

هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) 4

تاریخچه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 5

کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت 6

نقاط ضعف و قوت هزینه یابی برمبنای فعالیت 7

دلایل عدم پذیرش سیستم مدیریت هزینه بر مبنای فعالیت در ایران 7

مقایسه سیستم هزینه یابی سنتی و سیستم هزینه بر مبنای فعالیت 8

نتیجه گیری 9
منابع و مآخذ 10

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در …

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی. دکتر سعید سعیدا (مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد) لیلا شیخ پور پروین وزیری (دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مالی) Dr.saieda@gamil.com. Leila_sheikhpoor@yahoo.com. Bmg_mo_t3@yahoo.com چکیده هزينه يابي مبتني بر فعاليت از …

رویکردی جهت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای …

اما به کارگیری این سیستم بدون در نظر گرفتن ملاحضات فرهنگي و حمایت آن توسط جامعه ،سازمان و مدیران منجربه شکست خواهد شد. واژه های کلیدی : سیستم هزینه یابی سنتی، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، محرک هزینه مقدمه موسسه هاي توليدي در بازار هاي جهاني امروز از هرنظر با رقابت فزاينده اي روبرو هستند.شركت ها بايد سريع …

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در …

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در ایران,سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی,ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی,مقاله سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت. دانلود فایل.

[PDF]امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در …

ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی. ﺷﻤﺎره. ﻫﺎی. 4. 5 و. ،. ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد. 1391. ، ﺻﻔﺤﺎت. 144- 125. اﻣﮑﺎن. ﺳﻨﺠﯽ. ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. در. ﺆﻣ. ﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ. : ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو. ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ … ﻣﺘﻌﺪدی. دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ . ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﯿﻤﺖ. ﮔﺬاری ﻓﺮوش، ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺳـﻮد. و زﯾﺎن، ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺬف ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ اراﺋﻪ ﯾـﮏ ﺧـﺪﻣﺖ و. ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣ.

[PDF]در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ( ) ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي

ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن وﺟﻮد دارد. راﻫﮑﺎر ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟ. ﻬﺖ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﮐـﺎﻓﯽ در. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ آن در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن وﺟﻮد …

راهبرد سیستم هزینه یابی فعالیت محور (ABC) – پایگاه اطلاع …

نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از بزرگ ترین پیشرفت ها در زمینه حسابداري مدیریت در قرن بیستم محسوب می شود (نمازي، 1386). هزینه و مدیریت شیوه های حسابداری سنتی تحت انتقاد قابل توجهی بخاطر شکست این شیوه ها در مقابله با نیازهای تغییرات تکنولوژیکی در شیوه های تولید در طول دو دهه گذشته قرار گرفته است …

لزوم اجرایی کردن سیستم ABC در شرکتهای تولیدی – زیپو

۵ روز پیش – این سیستم به جای پرداختن به نشانه و معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. فهرست مطالب. ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی 1. چکیده 1. مقدمه 2 …

حسابداری به روش سيستم هزينه‌يابی بر مبنای فعاليت – …

۲۱ آذر ۱۳۹۳ – همانطور كه از موضوع تحقيق برمي‌آيد، محقق بدنبال تعيين اهميت سيستم هزينه‌يابی بر مبنای فعاليت كارخانجات توليدی نورد آلومينيوم اراك بوده و براي اينكار در قلمرو زماني سال مالي 83-84 شركت مذكور، صورتهاي مالي و اطلاعات مالي مربوط به آن دوره را مورد بررسي قرار داده و پس از شناخت سيستم حاكم بر شركت و نحوه گردش …

[PDF]ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

توسط فروغی – ‏2012
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺨـﺼﯿﺺ ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ﻫـﺎي. ﺳﺮﺑﺎر ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ. ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ. ﺳﺎﯾﺮ روش. ﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ. ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، اﻃﻼﻋ. ﺎت ﻣﻔﯿﺪي. را در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف. ﻫﺎي اﺻـﻼﺣﯽ در داﺧـﻞ. و ﺑﯿــﺮون از ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻬﯿــﺎ ﻣــﯽ. ﮐﻨــﺪ . ﺑــﺎ اﯾــﻦ وﺟــﻮد،. ﭘﯿــﺎده. ﺳــﺎزي. روش. ﻫــﺎي ﻧــﻮﯾﻦ ﺣــﺴﺎﺑﺪاري از ﺟﻤﻠــﻪ. ﻫﺰﯾﻨــﻪ. ﯾــﺎﺑﯽ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ در ﻧﻈــﺎم …

تأثیر بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

در ادمه برای اطمینان از کاربردی بودن چارچوب پیشنهاد شده، جزئیات پیاده سازی این چارچوب پیشنهادی در یک شرکت آهنگری به صورت مطالعه موردی تشریح می شود. در … نمایه ها: هزینه یابی بر مبنای فعالیت | … مقایسه بهای تمام شده تکثیر ماهی در کارگاه شهید انصاری رشت طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC و مقایسه آن با سیستم موجود …

مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی مدل و بکارگیری آن در یک سازمان نمونه

مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی مدل و بکارگیری آن در یک سازمان نمونه

هدف از این پایان نامه بررسی مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی مدل و بکارگیری آن در یک سازمان نمونه می باشد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 13
فرمت فایل doc
حجم فایل 400 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 115

مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی مدل و بکارگیری آن در یک سازمان نمونه

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی مدل و بکارگیری آن در یک سازمان نمونه

چكیده:
سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید.

همزمان با رشد و تغییرات سریع تكنولوژی، خصوصا از آغاز دهه هشتاد به بعد سازمانها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شدند، بطوریكه این تغییرات روز به روز شدیدتر خواهد شد، در این میان درك صحیح این تحولات و فراهم ساختن زمینه برای استفاده از این موقعیتها اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی سازمانها باید با داشتن یك بینش وسیع و اتخاذ استراتژی های مناسب، تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده از این موقعیتها فراهم كنند.یكی از زمینه های استفاده از این موقعیت،شناخت خصوصیات سیستم مورد نیاز هر سازمان و بکارگیری روشهای مناسب برای دستیابی به این اهداف می باشد. سیستمهای هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده بدلیل اطلاعات مهمی که در تصمیمگیریهای مدیریت از ابعاد مختلف فراهم می کنند، دارای جایگاه خاصی می باشند بطوریکه روز بروز بر اهمیت آنها افزوده می گردد.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یكی از سیستم های جدید هزینه یابی است كه می تواند بصورت جداگانه و یا همراه با سایر سیستم های هزینه یابی بكار گرفته شود. یكی از ویژگیهای مهم ABC كه آن را از سیستمهای سنتی متمایزمیسازد، تفکیک و گروه بندی هر سازمان بر اساس مراکز فعالیت و شناسایی هزینه ها بر اساس این مراکز می باشد تا با بکارگیری مبناهای تسهیم هزینه، هزینه های هر مرکز فعالیت را در محاسبه بهای تمام شده منظور نماید.این سیستم، در مقایسه با سیستمهای هزینه یابی سنتی بدلیل استفاده از مکانیزمهای موثر در هزینه یابی و بکارگیری مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت، براحتی قادر به محاسبه و سنجش تاثیر روشهای نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد.

مقدمه
با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تكنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درك این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینكه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است كه شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یك سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996)
در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2 ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی كه در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یك ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) .
( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستمABC”1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بكارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می كند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10 ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) .
به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم گیری ها ( موراکل 13 و وو 14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یكی از ویژگیهای این سیستم كه آن را از سایر سیستم ها متمایزمی كند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملكرد وافزایش كارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممكن با بكارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور كمّی جذب محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات می كند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد.
فهرست
1-2-مقدمه 31
2-2-مكانیزم عملكرد سیستم ABC 32
3-2-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد 35
4-2-ادبیات تحقیق 45
1-4-2-مقدمه 45
5-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان 46
6-2 پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC وكاربردهای آن 54
7-2-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در بخش خدمات 57
8-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن 58
9-2-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها 61
10-2- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 64
11-2-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 65
1-11-2- مدل مقدماتی سیستم ABC 66
2-11-2- مدل دو بعدی سیستم ABC 67
12-2-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC 68
1-12-2-اطلاعات درباره فعالیتها 69
2-12-2-اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات 69
13-2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC 70
1-13-2-محرک هزینه 71
2-13-2-سنجش عملكرد 71
14-2- اجزاء تشكل دهنده مدل ABC 72
1-14-2-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه 72
1-14-2-منابع 73
2-14-2-محرك منابع 73
3-14-2-عنصر هزینه 73
4-14-2-فعالیتها 74
5-14-2-حوزه هزینه 75
6-14-2-مركز فعالیت 76
7-14-2-محرك فعالیت 76
8-14-2-هدف هزینه 77
15-2مكانیزم عملكرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه 77
1-15-2-اجزا دیدگاه فرآیندی مدل ABC 79
2-15-2-ارزیابی عملكرد 81
16-2-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC 82
17-2- تعریف مراكز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت 84
18-2- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه 87
1-18-2-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع 87
19-2تعریف و شناسایی محرك منابع 89
20-2- تعریف و شناسایی محركهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت 89
منابع و مأخذ:

مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی مدل و بکارگیری آن در یک سازمان نمونه – مرکز دانلود فایل نگارا.

مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی …

برچسب: مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی مدل و بکارگیری آن در یک سازمان نمونه. مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی مدل و بکارگیری آن در یک سازمان نمونه. اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت,بهای تمام شده خدمات در بیمارستان,پیاده …

بکارگیری و طراحی الگوی مناسب سیستم هزینه یابی بر …

روش هزینه یابی بر مبناي فعاليت (ABC) توانايي شناسايي دقيق هزينه ها و ارائه اطلاعات غير مالي جهت بهبود عملكرد سیستمو افزايش كارآيي مراكز را دارد هدف این مطا.

«هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت» وتاثيرآن بررفتار سازماني | …

در اين مقاله که براساس تحقیق انجام شده در يك شرکت کشتی سازی ارائه شده است، چگونگي تجزيه وتحليل ، شناسايي وتعيين فعاليت هاي اصلي در کارخانه كشتي سازي ، طراحي و روش بکارگيري سيستم «هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت» در صنعت كشتي‌سازي ونتایج حاصل ازآن وبرچگونگي تاثير بر رفتار سازماني در مقايسه با سیستم …

[PPT]مدیریت بر مبنای فعالیت(ABM)

تفاوت روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و شیوه سنتی هزینه یابی طراحی و پیاده سازی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده از اطلاعات قیمت تمام شده بر مدیریت بهینه هزینه ها بکارگیری روش مدیریت بر مبنای فعالیت کاربرد هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت در مدیریت عملکرد اتوماسیون محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده.

[PDF]ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

توسط فروغی – ‏2012
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺟﺮاي روش ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ. ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دﺳـﺘﮕﺎه. ﻫـﺎي. دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. ﭘﮋوﻫﺶ. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺣﺎﺿﺮ،. ﯾﮏ. ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻮع ….. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ. داﻧﻨﺪ . ﻣﺎﺟﻮر. 16. و ﻫﻮﭘ. ﺮ17. )2008(. در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ. ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻗـﺴﻤﺖ. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن، ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي و اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﺮ …

[PDF]اصل مقاله

توسط خانی – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط
ص. 40 -57. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻣﺎن. ﮔﺮا در ﺑﺨﺶ آي. ﺳﯽ. ﯾﻮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن. اﺻﻔﻬﺎن. دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎﻧﯽ. 1*. ، دﮐﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن ﻣﻬﺮاﻧﯽ. 2. ، اﻟﻬﺎم ﻗﺎﻧﻊ. 3. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 03/03/1393 …. ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ. ﺳﻨﺘﯽ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﺑـﺎ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑﻼاﺳـﺘﻔﺎده، ﻣـﺪﯾﺮان را در اﻣـﺮ. ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﯾـﺮه. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾـﺎري. ﻣﯽ. رﺳـﺎﻧﺪ. ﻫـﻢ.

[PDF]بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) – مجله …

بکارگيری. روش ABC مس تلزم طي كردن مراحل و گام هايي اس ت كه براي. جمع آوري اطالعات و تعيين هزينه هاي هر برونداد در مراكز فعاليت. انجام مي شود. در اين مطالعه به منظور … عناصر فعاليت. انجام ش ده و كليه منابع مورد اس تفاده جهت انجام هر يك از اين. خدمات به طور دقيق مشخص شده و در قالب جداول گويا و از پيش. طراحی شده ارائه گرديد.

[PDF]: بنویسید اهداف آن را تعریف کرده و حسابداری مدیریت را – 1 . …

حسابداری مدیریت را. تعریف کرده و. اهداف آن را. بنویسید. : حسابداری مدیریت شامل طراحی و. استفاده از. حسابداری در. داخل سازمان است . حسابداری مدیریت را. ن. می. توان مجموعه …. نامه منابع هزینه راازطریق معادله زمانی تعیین وبطورمستقیم به فعالیتهاتخصیص میدهند . مزایای هزینه یابی برمبنای زمان گرا. TDABC. : الف. -. ساخت یک مدل دقیق را.

مفاهیم: ABC و ABB و ABM – مطالب مرتبط با دروس مدیریت و …

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ – رشته حسابداری به مدیران ﺁموزش هایی در سطح عالی می دهد، زیرا این رشته با بسیاری از جنبه های مختلف سازمان گره خورده است. … هزینه یابی فرایند هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش تجمیع هزینه نمی باشد بنابراین جایگزین این روش ها نمی شود. اما ABC برای افزایش دقت هزینه های محصول که هم … چهار گام در طراحی ABC :

مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل به صورت فایل ورد قابل ویرایش در 33 صفحه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 24
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

فروشنده فایل

کد کاربری 12

کاربر

مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان

سازمان بهداشت جهانیسلامت را به صورت بهزیستی کامل فیزیکی – روانی و اجتماعی تعریف می کند. نه صرف فقدان بیماری و ناراحتی. سلامت در دیدگاهی کلی نگر از جنبه های روانی – اجتماعی و فیزیکی مورد توجه قرار می گیرد. رابطه آن با محیط نیز در نظر قرار می گیرد. سلامت روان شناختی نیز تعریفی است که دانشمندان روان شناختی و علوم اجتماعی و رفتاری در مورد کارآمدی و عملکرد روان شناختی متناسب انسان ارائه کرده اند. مفهوم سلامت و بیماری روانی در طول زمان تغییرات و دگرگونی های زیادی داشته اند. ارسطو در کتاب اخلاق می گوید: هر انسان به اندازه ای سالم است که توانسته کنشهای بشری را در خود توسعه دهد. از آنجا که بشر بالاترین عملکرد هوش را دارد پس بهترین زندگی، زندگی خردمندانه است و سلامت روانی یعنی نوعی زندگی که استدلال بر آن کاملا حکومت کند. مفهوم طبیعت گرایانه سلامت روانی توسط ارسطو، در قرون وسطی نادیده گرفته شد


مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان …

مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل. مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در دسته: روان شناسی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33. مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی …

مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان …

۱۴ دی ۱۳۹۶ – فایل * مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل – مرکز دانلود فایل نگارا.

مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان …

مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل. مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33. مبانی نظری و بیشینه …

PRL13- نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی مقایسه اي سلامت …

خرید و دانلود نمونه پروپوزال آماده رشته ی روانشناسی و پروپوزال در مورد سلامت روانی سالمندان ، پروپوزال کارشناسی ارشد در رابطه با سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل.

بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه …

مقاله مقايسه سلامت رواني سالمندان ساكن در خانه سالمندان و ساكن در منزل، مطالعه موردي، در قالب word و در 31 صفحه، قابل ويرايش. قابل ارائه براي مقاطع … فصل دوم. پيشينه تحقيق. مقدمه. پيشينه نظري. مفهوم سلامت روان شناختي يا سلامت روان. مفهوم در نظريه هاي روانکاوي. ديدگاه فرويد (1856) در ارتباط با سلامت روان. مفهوم سلامت روان در نظريه …

مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی (کیفیت ارتباطات و ویژگی …

مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی (کیفیت ارتباطات و ویژگی‌های شخصیتی سالمندان) بین سالمندان ساکن در سرای سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده مورد مطالعه: سالمندان شهر ارومیه. مقاله 5، دوره 8، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 77-94 XML اصل مقاله (769 K). نوع مقاله: علمی پژوهشی. چکیده. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی کیفیت زندگی …

دانلود رایگان پایان نامه مقایسه سلامت روانی بین سالمندان – جزوه

۹ تیر ۱۳۹۳ – عنوان : بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک. چکیده … پیشینه تحقیق مقدمه پیشینه نظری مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی دیدگاه فروید (۱۸۵۶) در ارتباط با سلامت روان مفهوم سلامت روان در نظریه …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – فرمت فایل: doc حجم فایل: ۲۹ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۳۳. مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل به صورت فایل ورد قابل ویرایش در ۳۳ صفحه. قیمت فایل فقط ۱۵,۰۰۰ تومان. مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن …

مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان …

مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل. با عرض سلام خدمت شما همراهان مجموعه هوفایل با شما هستیم با معرفی یک محصول جدید که بنا به جستجو شما درخواست شده است امیدواریم این محصول معرفی شده متناسب با جستجو شما باشد و بتوانید از ان لذت ببرید . مشخصات این محصول.

بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی

بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی

هدف از این مقاله بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی می باشد که در 44 صفحه و در قالب ورد ارائه شده است
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 25
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی

چکیده :
نظریه برچسب زنی (Labeling Theory) یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی است ؛ نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم ، آثار برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از برچسب خوردن افراد محورهای این نظریه را تشکیل میدهند. با بررسی محورهای نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی ملاحظه میشود که هر چند که میان مبانی دینی و مبانی نظریه برچسب زنی سنخّیتی وجود ندارد، ولی برچسب خوردن فرد در نتیجه وارد شدن به نظام کیفری در آموزه های اسلامی مطرح بوده و راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است که از آن جمله میتوان به بزه پوشی، عفو، توبه و اصلاح ذات البین اشاره نمود.
واژگان کلیدی:
نظریه برچسب زنی
آیات قرآن
روایات
بزه پوشی
عفو
میانجیگری
توبه
مقدمه
دیر زمانی است که متفکّران و صاحب نظران حوزه های مختلف علم و اندیشه ، این نکته را واقعیّتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان می دانند که برچسب زدن می تواند تاثیری تعیین کننده بر رفتار و شخصیّت فرد داشته باشد. آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفته اند. هاوارد بکر (Howard Becker) و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان «نظریه برچسب زنی » ارائه داده اند. به طور کلی، دیدگاه برچسب زنی با این فرض که جرم ، یک فرایند اجتماعی می باشد، آغاز شد. کانون توجه این دیدگاه ، معطوف به ماهیت کنش متقابلی است که میان مجرم و مقامات دستگاه جزائی به وقوع می پیوندد. نظریه پردازان برچسب زنی، مدعی اند که اصولاً این اعمال نظام جزائی ومقامات آن است که تعیین می کند چه چیزی را باید جرم محسوب داشت ودر نگاه آنان ، مجرمانه خواندن رفتار یا مجرم شمردن فردی خاص ، بسته به افرادی است که در عمل چنین برچسبی را وارد می آورند و در واقع افرادیکه مناصب قدرت را در درون نظام جزائی دارا هستند، کنش های خاص افرادی معین را به عنوان کنش های مجرمانه تعریف میکنند (ممتاز، ١٣٨١، ١٠٧).
از نظر بکر، مفهوم مجرم تعریفی است که جامعه می سازد. منظور او، این است که گروه های اجتماعی با ساختن قوانینی که خدشه دارکردن آنها کج رفتاری محسوب می شود، مفهوم کج رفتاری را می سازند. در عین حال ، این قوانین را در مورد افراد خاصی به کار می گیرند وبه آنها برچسب بیگانه می زنند. از این نظر، جرم ، کیفیت عملی که واقع شده ، نیست ، بلکه پیامد اعمال آن قانون توسط دیگران نسبت به فردی است که مرتکب آن شده است . در این معنا مجرم کسی است که این برچسب به شکل موفقیت آمیزی در مورد او به کاربرده شده است وجرم نیز رفتاری خواهد بود که دیگران به همین شکل برآن برچسب زده باشند ( Walklate .(,1998 ,p 24
مطابق این دیدگاه ، زمانیکه بر چسب مجرم بودن به طور موفقیت آمیز بر فرد وارد می شود وهنگامی که عمل برچسب زنی صورت می گیرد، بدنام کردن نیز اتفاق می افتد. برای نمونه یک برچسب منفی ممکن است تحت عنوان «بزهکار نوجوان » معرفی شود. آن هم تنها به این خاطر که ادعا شده است وی کالایی را از یک مغازه دزدیده است و با وارد آمدن برچسب منفی، نام فرد مورد نظر در معرض لکه دار شدن قرار می گیرد؛ بنابراین افراد دیگر در برابر آن شخص ، با توجه به عنوان برچسبی که به او زده اند، بدون توجه به آنکه آن فرد در حقیقت امر ودر زندگی واقعی خود چه رفتاری را انجام می دهد و دارای چه قابلیت های مثبت دیگری می باشد، واکنش نشان می دهند.
در طول زمان ، اگر یک برچسب منفی به فردی اطلاق شود، این امکان وجود داردکه فرد به برچسب جدید خود اعتقاد پیدا کند و حتی هویت خود را تغییر دهد تا متناسب با این برچسب ِجدید گردد. یک نتیجه عمده بدنامی، آن است که افرادی که برچسبی منفی خورده اند، نه تنها در اعمال مجرمانه بیشتری درگیر می شوند بلکه آرامش خود را در همراهی با کسانی می یابندکه به همان شکل ، بیگانه قلمداد شده اند ودر نتیجه به هم نشینی با آنان ترغیب می شوند؛ همنشینی ای که معمولا در چهره خرده فرهنگ های مجرمانه جلوه گر میشود (p٤٦ ,١٩٨٢ ,Prins).
در این دیدگاه ، سنجش جرم عملا فرایندی را تشکیل می دهد که در خلال آن ، افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزائی در دست دارند، کنش های خاصّ افرادی معیّن را به عنوان کنش های مجرمانه تعریف می کنند. بنابراین ، یکی از قلمروهای اصلی تحلیل در دیدگاه برچسب زنی، مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را دارند. پیامد این قبیل مناسبات ، احتمال وقوع بدنامی است . نظریه پردازان برچسب زنی بر آنند که فرایند برچسب زنی می تواند آثار منفی خاصّ خود را داشته باشد؛ آثاری از این دست که ممکن است شخص برچسب خورده ، نقشی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت داده میشود. به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید، این امر ممکن است موجب شودکه او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتارکند. در واقع می توان گفت دیدگاه بر چسب زنی به آثار وارد آمدن برچسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد
(وایت و هینز، ١٣٨٣، ١٨٥).
بنابراین در نگاه یک نظریه پرداز برچسب زنی، پیامدهای احتمالی و منفی فرایند برچسب زنی، باور لازم بودن مداخله در نخستین گام را تحت الشعاع قرار می دهد. به نظر آنان بدنامی ناشی از مداخله رسمی دستگاه جزائی به خوبی می تواند افراد جوان را به سوی فعالیّت در نوعی پیشه مجرمانه سوق دهد. از این رو دیدگاه برچسب زنی یاد آور می شود که واکنش نظام جزائی در برابر رفتارهای مجرمانه باید مبتنی بر نوعی سیاست تغییر مسیر باشد. بدین معنا که باید تلاش کرد تا قشرهایی خاص از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای رسمی دادرسی در نظام جزائی هدایت شوند. مسیری که آنان را از تماس با بخش عمده ای از ارکان رسمی این نظام به دور میدارد و از این طریق ، احتمال بدنام شدن آنان را کاهش دهد (همان ، ١٨٦).
فهرست مطالب
بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی 1
چکیده : 2
واژگان کلیدی: 2
مقدمه 3

با توجه به مطالب ذکر شده ، محورهای زیر را میتوان به عنوان محورهای اصلی نظریه برچسب زنی بیان کرد: 6

الف ) نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم 7
ب )آثار دخالت نهادهای کیفری و برچسب خوردن فرد مجرم 12
ج )راه حل های کنترلی 20
١)بزه پوشی 20
٢)عفو 24
٣)توبه 26
٤)میانجی گری و اصلاح ذات البین 31
٥)سخت گیری در اثبات جرم 37
نتیجه 39
منابع و مآخذ 40

بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی – فصلنامه …

توسط حسینی – ‏2013
با بررسی محورهای نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی ملاحظه میشود که هر چند که میان مبانی دینی و مبانی نظریه برچسب زنی سنخیّتی وجود ندارد، ولی برچسب خوردن فرد در نتیجه وارد شدن به نظام کیفری در آموزههای اسلامی مطرح بوده و راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است که از آن جمله میتوان به بزهپوشی، عفو، توبه و اصلاح …

بررسي نظريه برچسب زني با نگاه به منابع اسلامي

توسط حسيني سيدمحمد
نظريه برچسب زني (Labeling Theory) يكي از مشهورترين نظريات مطرح در حوزه جرم شناسي است؛ نقش صاحبان قدرت در تعريف جرم و تعيين مجرم، آثار برچسب زني و راهكارهاي پيشگيري از برچسب خوردن افراد محورهاي اين نظريه را تشكيل مي دهند. با بررسي محورهاي نظريه برچسب زني در منابع اسلامي ملاحظه مي شود كه هر چند كه ميان مباني ديني و …

مقاله بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی

با بررسی محورهای نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی ملاحظه می شود که هر چند که میان مبانی دینی و مبانی نظریه برچسب زنی سنخیّتی وجود ندارد، ولی برچسب خوردن فرد در نتیجه وارد شدن به نظام کیفری در آموزه های اسلامی مطرح بوده و راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است که از آن جمله می توان به بزه پوشی، عفو، توبه و اصلاح …

بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی – پایگاه …

سید محمد حسینی,نفیسه متولی زاده نائینی ; مجله: مطالعات حقوق خصوصی ; زمستان 1391، سال چهل و دوم – شماره 4 ;

بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی | …

بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی,راهکارهای پیشگیری از برچسب زنی,رفتار برچسب زنی,محورهای اصلی نظریه برچسب زنی,مقاله نظریه برچسب زنی,نظریه انگ,نظریه برچسب زنی,نظریه برچسب زنی doc,نظریه برچسب زنی در جرم شناسی,نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی. دانلود فایل. دانلود مقاله رشته حقوق بررسی نظریه …

مقاله نشریه: بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع …

چکیده: نظريه برچسب زني Labeling Theory)) يكي از مشهورترين نظريات مطرح در حوزه جرمشناسي است؛ نقش صاحبان قدرت در تعريف جرم و تعيين مجرم، آثار برچسب زني و راهكارهاي پيشگيري از برچسب خوردن افراد محورهاي اين نظريه را تشكيل ميدهند. با بررسي محورهاي نظريه برچسب زني در منابع اسلامي ملاحظه ميشود كه هر چند كه ميان مباني …

دانلود مقاله بررسي نظريه برچسب زني با نگاه به منابع اسلامي

مقاله بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است. نام: بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله …

بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی – پایگاه …

چکیده:نظریه برچسب زنی labeling theory)) یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه جرمشناسی است؛ نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم، آثار برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از برچسب خوردن افراد محورهای این نظریه را تشکیل میدهند. با بررسی محورهای نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی ملاحظه میشود که هر چند که میان مبانی …

بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی :: یک …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstShop{float:right;background-color:#f9f9f9;…

فایل word بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی …

۲ آذر ۱۳۹۶ – فایل word بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد فایل word بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت …